Konfigurera Dynamic Media Cloud Service configuring-dynamic-media

Om du använder Adobe Experience Manager för olika miljöer, som utveckling, staging och liveproduktion, konfigurerar du Dynamic Media-Cloud Service för varje sådan miljö.

Se även Konfigurera ett Dynamic Media-företagskonto

Arkitektur för Dynamic Media architecture-diagram-of-dynamic-media

I följande arkitekturdiagram beskrivs hur Dynamic Media fungerar.

Med den nya arkitekturen ansvarar Experience Manager för de viktigaste källresurserna och synkroniserar med Dynamic Media när det gäller bearbetning och publicering av mediefiler:

 1. När den primära källresursen överförs till Adobe Experience Manager as a Cloud Service replikeras den till Dynamic Media. Då hanterar Dynamic Media all bearbetning och generering av resurser, till exempel videokodning och dynamiska varianter av en bild.
 2. När återgivningarna har genererats kan Experience Manager as a Cloud Service på ett säkert sätt få åtkomst till och förhandsgranska Dynamic Media fjärråtergivningar (inga binärfiler skickas tillbaka till Experience Manager as a Cloud Service-instansen).
 3. När innehållet är klart att publiceras och godkännas utlöses Dynamic Media-tjänsten av att skicka innehåll till leveransservrar och cachelagra innehåll på CDN (Content Delivery Network).

chlimage_1-550

NOTE
Följande funktionslista kräver att du använder det färdiga CDN som medföljer Adobe Experience Manager - Dynamic Media. Andra anpassade CDN stöds inte med dessa funktioner.

Skapa en Dynamic Media-konfiguration i Cloud Service configuring-dynamic-media-cloud-services

 1. I Experience Manager as a Cloud Service väljer du den as a Cloud Service logotypen för Experience Manager för att komma åt den globala navigeringskonsolen.

 2. Till vänster om konsolen väljer du verktygsikonen och går till Cloud Services > Dynamic Media Configuration.

 3. På sidan Dynamic Media Configuration Browser väljer du global i den vänstra rutan (markera inte mappikonen till vänster om global). Välj sedan Create.

 4. På sidan Create Dynamic Media Configuration anger du rubrik, e-postadress för Dynamic Media-konto och lösenord för företagsadministratören för Dynamic Media-kontot och väljer sedan region. Den här informationen tillhandahålls av Adobe i e-postmeddelandet om etablering. Kontakta Adobe kundsupport om du inte fått det här mejlet.

 5. Välj Connect to Dynamic Media.

 6. I dialogrutan Change Password anger du ett nytt lösenord som består av 8-25 tecken i fältet New Password. Lösenordet måste innehålla minst ett av följande:

  • Versaler
  • Gemener
  • Nummer
  • Specialtecken: # $ & . - _ : { }

  Fältet Current Password är avsiktligt ifyllt och dolt för interaktion.

  Om det behövs kan du kontrollera stavningen av ett lösenord som du har skrivit eller skrivit in igen genom att markera lösenordsikonen för att visa lösenordet. Klicka på ikonen igen om du vill dölja lösenordet.

 7. Skriv det nya lösenordet igen i fältet Repeat Password och välj sedan Done.

  Det nya lösenordet sparas när du väljer Save i det övre högra hörnet på sidan Create Dynamic Media Configuration.

  Om du valde Cancel i dialogrutan Change Password måste du fortfarande ange ett nytt lösenord när du sparar den skapade Dynamic Media-konfigurationen.

  Se även Ändra lösenordet till Dynamic Media.

 8. När anslutningen lyckas kan du ange följande:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
  Egenskap Beskrivning
  Företag Namnet på Dynamic Media-kontot.
  Viktigt: Endast en Dynamic Media-konfiguration i Cloud Service stöds på en instans av Experience Manager. Lägg inte till mer än en konfiguration. Flera Dynamic Media-konfigurationer på en Experience Manager-instans stöds inte eller rekommenderas av Adobe.
  Se även Konfigurera ett Dynamic Media-företagalias.
  Företagets rotmappsökväg Företagets rotmappsökväg.
  Publicera Assets Du kan välja mellan följande tre alternativ:
  Immediately- När resurser överförs importeras resurserna och URL/Embed anges omedelbart. Ingen användaråtgärd krävs för att publicera resurser.
  On Activation - Du måste publicera resursen explicit innan en URL/Embed-länk anges.
  Selective Publish- Assets publiceras automatiskt endast för säker förhandsvisning. De kan också publiceras explicit till Experience Manager as a Cloud Service utan att publiceras till DMS7 för att levereras offentligt. I framtiden har detta alternativ till syfte att publicera resurser till Experience Manager as a Cloud Service och publicera resurser till Dynamic Media, som utesluter varandra. Det innebär att du kan publicera resurser på DMS7 så att du kan använda funktioner som Smart Crop eller dynamiska återgivningar. Eller så kan du publicera resurser exklusivt i Experience Manager as a Cloud Service för förhandsgranskning. Samma resurser publiceras inte i DMS7 för att distribueras offentligt.
  Secure Preview Server Här kan du ange URL-sökvägen till förhandsgranskningsservern för säkra återgivningar. Det vill säga, när återgivningarna har skapats kan Experience Manager as a Cloud Service på ett säkert sätt komma åt och förhandsgranska Dynamic Media fjärråtergivningar (inga binärfiler skickas tillbaka till den as a Cloud Service instansen i Experience Manager).
  Om du inte har en särskild lösning för att använda ditt företags server eller en speciell server rekommenderar Adobe att du låter den här inställningen vara kvar.
  Synkronisera allt innehåll Markerad som standard. Avmarkera det här alternativet om du vill inkludera eller exkludera resurser från synkroniseringen till Dynamic Media. Om du avmarkerar det här alternativet kan du välja mellan följande två Dynamic Media-synkroniseringslägen:
  Dynamic Media sync mode
  Enable by default- Konfigurationen används som standard på alla mappar, såvida du inte markerar en mapp som är specifikt exkluderad.
  Disabled by default - Konfigurationen tillämpas inte på någon mapp förrän du uttryckligen markerar en markerad mapp för synkronisering till Dynamic Media.
  Markera en markerad mapp för synkronisering till Dynamic Media genom att markera en resursmapp och sedan välja Properties i verktygsfältet. På fliken Details i listrutan Dynamic Media sync mode väljer du bland följande tre alternativ. Välj Save när du är klar. Kom ihåg: dessa tre alternativ är inte tillgängliga om du valde Synkronisera allt innehåll ​tidigare. Se även Arbeta med selektiv Publish på mappnivå i Dynamic Media.
  Inherited- Det finns inget explicit synkroniseringsvärde för mappen. I stället ärver mappen synkroniseringsvärdet från en av de överordnade mapparna eller standardläget i molnkonfigurationen. Detaljerad status för ärvda program via ett verktygstips.
  Enable for subfolders - Inkludera allt i det här underträdet för synkronisering till Dynamic Media. De mappspecifika inställningarna åsidosätter standardläget i molnkonfigurationen.
  Disabled for subfolders- Uteslut allt i det här underträdet från synkronisering till Dynamic Media.
  note note
  NOTE
  Det finns inget stöd för versionshantering i Dynamic Media. Dessutom gäller fördröjd aktivering endast om Publish Assets på sidan Redigera Dynamic Media-konfiguration är inställd på Upon Activation. Och sedan bara tills första gången tillgången aktiveras.
  När en mediefil har aktiverats publiceras alla uppdateringar direkt till S7 Delivery.

  dynamicmediaconfiguration2uppdaterad

 9. Välj Save. Det nya lösenordet och den nya konfigurationen för Dynamic Media sparas. Om du valde Cancel i stället sker ingen lösenordsuppdatering.

 10. I dialogrutan Configuring Dynamic Media väljer du OK för att starta konfigurationen.

  note important
  IMPORTANT
  När den nya Dynamic Media-konfigurationen är klar får du ett statusmeddelande i Experience Manager as a Cloud Service Inbox.
  Det här inkorgsmeddelandet informerar dig om konfigurationen lyckades eller inte.
  Mer information finns i Felsöka en ny Dynamic Media-konfiguration och Inkorgen.
 11. För att på ett säkert sätt förhandsgranska Dynamic Media-innehåll innan det publiceras använder Experience Manager as a Cloud Service tokenbaserad validering och därför förhandsgranskar Experience Manager Author Dynamic Media-innehåll som standard. Du kan dock tillåtslista ytterligare IP-adresser för att ge användarna åtkomst till säkert förhandsgranskningsinnehåll. Information om hur du konfigurerar den här åtgärden i Experience Manager as a Cloud Service finns i Konfigurera Dynamic Media Publish Setup for Image Server - fliken Säkerhet.

Du är nu klar med den grundläggande konfigurationen. Du kan använda Dynamic Media.

Om du vill anpassa konfigurationen ytterligare, t.ex. aktivera åtkomstkontrollistan (ACL), kan du utföra alla åtgärder under Konfigurera avancerade inställningar i Dynamic Media.

Felsöka en ny Dynamic Media-konfiguration troubleshoot-dm-config

När konfigurationen av en ny Dynamic Media-konfiguration är klar får du ett statusmeddelande i Experience Manager as a Cloud Service Inbox. Det här meddelandet informerar dig om konfigurationen lyckades eller inte, vilket visas i följande bilder från Inkorgen.

Inkorgen för Experience Manager lyckades

Inkorgsfel för Experience Manager

Se även Inkorgen.

Så här felsöker du en ny Dynamic Media-konfiguration:

 1. I närheten av det övre högra hörnet på den as a Cloud Service Experience Manager-sidan väljer du klockikonen och sedan View All.

 2. På sidan Inkorg väljer du meddelandet om att åtgärden lyckades. Där kan du läsa en översikt över konfigurationens status och loggar.

  Om konfigurationen misslyckas väljer du felmeddelandet som liknar följande skärmbild.

  Installationen av Dynamic Media misslyckades

 3. Granska konfigurationsinformationen som beskriver felet på sidan DMSETUP. Tänk särskilt på eventuella felmeddelanden eller felkoder. Kontakta Adobe kundsupport med denna information.

  Dynamic Media - konfigurationssida

Ändra lösenordet till Dynamic Media change-dm-password

Lösenordets giltighetstid i Dynamic Media är inställd på 100 år från det aktuella systemdatumet.

Lösenordet måste innehålla minst ett av följande:

 • Versaler
 • Gemener
 • Nummer
 • Specialtecken: # $ & . - _ : { }

Om det behövs kan du kontrollera stavningen av ett lösenord som du har skrivit eller skrivit in igen genom att markera lösenordsikonen för att visa lösenordet. Klicka på ikonen igen om du vill dölja lösenordet.

Det ändrade lösenordet sparas när du väljer Save i det övre högra hörnet på sidan Edit Dynamic Media Configuration.

 1. I Experience Manager as a Cloud Service väljer du den as a Cloud Service logotypen för Experience Manager för att komma åt den globala navigeringskonsolen.

 2. Till vänster om konsolen väljer du verktygsikonen och går till Cloud Services > Dynamic Media Configuration.

 3. På sidan Dynamic Media Configuration Browser väljer du global i den vänstra rutan. Välj inte mappikonen till vänster om global. Välj sedan Edit.

 4. Välj Change Password på sidan Edit Dynamic Media Configuration, direkt under fältet Password.

 5. Gör följande i dialogrutan Change Password:

  • Ange ett nytt lösenord i fältet New Password.

   Fältet Current Password är avsiktligt ifyllt och dolt för interaktion.

  • Skriv det nya lösenordet igen i fältet Repeat Password och välj sedan Done.

 6. I det övre högra hörnet på sidan Edit Dynamic Media Configuration väljer du Save och sedan OK.

(Valfritt) Konfigurera avancerade inställningar i Dynamic Media optional-configuring-advanced-settings-in-dynamic-media-scene-mode

Om du vill anpassa konfigurationen och konfigurationen av Dynamic Media ytterligare, eller optimera prestandan, kan du utföra en eller flera av följande valfria uppgifter:

(Valfritt) Aktivera behörigheter i åtkomstkontrollistan i Dynamic Media optional-enable-acl

När du kör Dynamic Media på AEM vidarebefordrar den för närvarande /is/image begäranden till Secure Preview Image Serving utan att kontrollera ACL-behörigheter (Access Control List) på PlatformServerServlet. Du kan dock aktivera ACL-behörigheter. Detta vidarebefordrar de auktoriserade /is/image-förfrågningarna. Om en användare inte har behörighet att komma åt resursen visas ett "403 - Ej tillåtet"-fel.

Så här aktiverar du ACL-behörigheter i Dynamic Media:

 1. Navigera från Experience Manager till Tools > Operations > Web Console.

  2019-08-02_16-13-14

 2. En ny flik i webbläsaren öppnas på sidan Adobe Experience Manager Web Console Configuration.

  2019-08-02_16-17-29

 3. Bläddra till namnet Adobe CQ Scene7 PlatformServer på sidan.

 4. Till höger om namnet väljer du pennikonen (Edit the configuration values).

 5. Markera kryssrutan för följande två inställningar på sidan com.adobe.cq.dam.s7imaging.impl.ps.PlatformServerServlet.name:

  • com.adobe.cq.dam.s7imaging.impl.ps.PlatformServerServlet.cache.enable.name - När den här inställningen är aktiverad cachelagras behörighetsresultaten i två minuter (standard) att spara.
  • com.adobe.cq.dam.s7imaging.impl.ps.PlatformServerServlet.validate.userAccess.name - När den här inställningen är aktiverad valideras en användares åtkomst medan han/hon förhandsgranskar resurser via Dynamic Media Image Server.

  Aktivera inställningar för åtkomstkontrollistor i Dynamic Media - Scene7-läge

 6. Välj Save i sidans nedre högra hörn.

(Valfritt) Konfigurera och konfigurera Dynamic Media-inställningar optional-setup-and-configuration-of-dynamic-media-scene-mode-settings

Använd Dynamic Media Classic användargränssnitt för att ändra dina Dynamic Media-inställningar.

Installations- och konfigureringsuppgifter omfattar följande:

Konfigurera Dynamic Media Publish Setup for Image Server publishing-setup-for-image-server

På sidan Konfigurera för Dynamic Media Publish anges standardinställningar som avgör hur resurser levereras från Adobe Dynamic Media-servrar till webbplatser eller program.

Se Konfigurera Dynamic Media Publish-inställningar för Image Server.

Konfigurera allmänna inställningar för Dynamic Media configuring-application-general-settings

Konfigurera URL:en för Dynamic Media Publish Server Name och URL:en för Origin Server Name. Du kan också ange Upload to Application-inställningar och Default Upload Options alla baserat på ditt specifika användningsfall.

Se Konfigurera allmänna inställningar för Dynamic Media.

Konfigurera färghantering configuring-color-management

Med Dynamic Media färghantering kan du färgkorrigera resurser. Med färgkorrigering behåller inkapslade resurser sin färgmodell (RGB, CMYK, Grå) och inbäddad färgprofil. När du begär en dynamisk återgivning korrigeras bildfärgen till målfärgrymden med hjälp av CMYK-, RGB- eller grå utdata.

Se Konfigurera bildförinställningar.

Så här konfigurerar du standardfärgegenskaperna för aktivering av färgkorrigering när du begär bilder:

 1. Öppna Dynamic Media Classic-datorprogrammet och logga sedan in på ditt konto med de autentiseringsuppgifter som anges under etableringen.

 2. Gå till Setup > Application Setup.

 3. Expandera området Publish Setup och markera Image Server. Ange Publish Context som Image Serving när du anger standardvärden för publiceringsinstanser.

 4. Bläddra till egenskapen som du måste ändra, till exempel en egenskap i området Color Management Attributes.
  Du kan ange följande egenskaper för färgkorrigering:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
  Egenskap Beskrivning
  Standardfärgmodell för CMYK Namn på CMYK-standardfärgprofilen.
  Standardfärgrymd för gråskala Namnet på standardfärgprofilen för grått.
  RGB standardfärgmodell Namn på standardfärgprofilen för RGB.
  Återgivningsmetod för färgkonvertering Anger återgivningsmetod. Godtagbara värden är: perceptual, relative colometric, saturation, absolute colometric. Adobe rekommenderar relative som standard.
 5. Välj Save.

Du kan till exempel ställa in RGB Default Color SpacesRGB och CMYK Default Color SpaceWebCoated.

Om du gör det gör du så här:

 • Aktiverar färgkorrigering för RGB och CMYK-bilder.
 • RGB-bilder som inte har någon färgprofil antas finnas i färgrymden sRGB.
 • CMYK-bilder som inte har någon färgprofil antas finnas i färgrymden WebCoated.
 • Dynamiska återgivningar som returnerar utdata från RGB, returnerar det i färgmodellen sRGB .
 • Dynamiska återgivningar som returnerar CMYK-utdata returnerar det i färgrymden WebCoated .

Redigera MIME-typer för format som stöds editing-mime-types-for-supported-formats

Du kan definiera vilka resurstyper som bearbetas av Dynamic Media och anpassa avancerade parametrar för resurshantering. Du kan till exempel ange parametrar för tillgångsbearbetning för att göra följande:

 • Konvertera en Adobe PDF till en eCatalog-resurs.
 • Konvertera ett Adobe Photoshop-dokument (.PSD) till en bannermallsresurs för personalisering.
 • Rastrera en Adobe Illustrator-fil (.AI) eller en Adobe Photoshop Encapsulated PostScript®-fil (.EPS).
 • Videoprofiler och Bildprofiler kan användas för att definiera bearbetning av videoklipp och bilder.

Se Överför resurser.

Så här redigerar du MIME-typer för de format som stöds:

 1. Logga in på Experience Manager as a Cloud Service som produktadministratör.

 2. I Experience Manager as a Cloud Service väljer du den as a Cloud Service logotypen för Experience Manager för att komma åt den globala navigeringskonsolen och går sedan till General > CRXDE Lite.

  Om du inte har åtkomst till CRXDE Lite, se Använda CRXDE Lite.

 3. Navigera till följande i den vänstra listen:

  /conf/global/settings/cloudconfigs/dmscene7/jcr:content/mimeTypes

  MIME-typer

 4. Välj en MIME-typ i mappen mimeTypes.

 5. Till höger på CRXDE Lite-sidan i den nedre delen:

  • Dubbelmarkera fältet enabled. Som standard är alla MIME-typer för resurser aktiverade (inställda på true), vilket innebär att resurserna synkroniseras till Dynamic Media för bearbetning. Om du vill utesluta den här resursens MIME-typ från bearbetningen ändrar du den här inställningen till false.

  • Dubbelmarkera jobParam om du vill öppna det associerade textfältet. Se MIME-typer som stöds för en lista över tillåtna värden för bearbetningsparametrar som du kan använda för en viss MIME-typ.

 6. Gör något av följande:

  • Upprepa steg 3-4 för att redigera fler MIME-typer.
  • Välj Save All på menyraden på CRXDE Lite-sidan.
 7. I det övre vänstra hörnet på sidan väljer du CRXDE Lite om du vill gå tillbaka till as a Cloud Service i Experience Manager.

Lägg till MIME-typer för format som inte stöds adding-mime-types-for-unsupported-formats

Du kan lägga till anpassade MIME-typer för format som inte stöds i Experience Manager Assets. Om du vill vara säker på att alla nya noder som du lägger till i CRXDE Lite inte tas bort av Experience Manager, flyttar du MIME-typen före image_. Kontrollera också att dess aktiverade värde är false.

Så här lägger du till MIME-typer för format som inte stöds:

 1. Logga in på Experience Manager as a Cloud Service som produktadministratör.

 2. Gå till Tools > Operations > Web Console från Experience Manager as a Cloud Service.

  2019-08-02_16-13-14

 3. En ny flik i webbläsaren öppnas på sidan Adobe Experience Manager Web Console Configuration.

  2019-08-02_16-17-29

 4. På sidan bläddrar du nedåt till namnet Adobe CQ Scene7 Asset MIME type Service enligt följande skärmbild. Till höger om namnet väljer du pennikonen Edit the configuration values.

  Redigera konfigurationsvärdena

 5. På sidan Adobe CQ Scene7 Asset MIME type Service väljer du en plusteckenikon <+>. Platsen i tabellen där du väljer plustecknet för att lägga till den nya MIME-typen är enkel.

  Adobe CQ Scene7 Asset Mime Type Service

 6. Skriv DWG=image/vnd.dwg i det tomma textfältet som du just lade till.

  MIME-typen DWG=image/vnd.dwg är endast avsedd som exempel. MIME-typen som du lägger till här kan vara ett annat format som inte stöds.

  Lägger till MIME-typ för DWG

 7. Välj Save i sidans nedre högra hörn.

  Nu kan du stänga webbläsarfliken som har den öppna konfigurationssidan för Adobe Experience Manager Web Console.

 8. Gå tillbaka till webbläsarfliken som har din öppna Experience Manager as a Cloud Service-konsol.

 9. Gå till Tools > General > CRXDE Lite från Experience Manager as a Cloud Service.

  Om du inte har åtkomst till CRXDE Lite, se Använda CRXDE Lite.

  Verktyg > Allmänt > CRXDE Lite

 10. Navigera till följande i den vänstra listen:

  conf/global/settings/cloudconfigs/dmscene7/jcr:content/mimeTypes

 11. Dra MIME-typen image_vnd.dwg och släpp den direkt ovanför image_ i trädet enligt skärmbilden nedan.

  Redigera en DWG-fil i CRXDE Lite

 12. Med MIME-typen image_vnd.dwg markerad dubbelmarkerar du värdet på fliken Properties i raden enabled under kolumnrubriken Value. Listrutan Value öppnas.

 13. Skriv false i fältet (eller välj false i listrutan).

  Redigera MIME-typer i CRXDE Lite

 14. Markera Save All i det övre vänstra hörnet på CRXDE Lite-sidan.

(Valfritt) Justera prestanda för Dynamic Media optional-tuning-the-performance-of-dynamic-media-scene-mode

Adobe rekommenderar följande finjusteringstips för synkroniseringsprestanda/skalbarhet om du vill att Dynamic Media ska fungera smidigt:

Uppdatera fördefinierade jobbparametrar för bearbetning av olika filformat update-job-para

Du kan justera jobbparametrar för snabbare bearbetning när du överför filer. Om du till exempel överför PSD-filer, men inte vill bearbeta dem som mallar, kan du ange att lagerextraheringen ska vara false (av). I så fall visas den justerade jobbparametern enligt följande: process=None&createTemplate=false.

Om du vill aktivera mallskapande använder du följande parametrar: process=MaintainLayers&layerNaming=AppendName&createTemplate=true.

Adobe rekommenderar att du använder följande "justerade" jobbparametrar för PDF, PostScript® och PSD:

Filtyp
Rekommenderade jobbparametrar
PDF
pdfprocess=Rasterize&resolution=150&colorspace=Auto&pdfbrochure=false&keywords=false&links=false
PostScript®
psprocess=Rasterize&psresolution=150&pscolorspace=Auto&psalpha=false&psextractsearchwords=false&aiprocess=Rasterize&airesolution=150&aicolorspace=Auto&aialpha=false
PSD
process=None&layerNaming=AppendName&anchor=Center&createTemplate=false&extractText=false&extendLayers=false

Om du vill uppdatera någon av de här parametrarna läser du Redigera MIME-typer för de format som stöds.

Se även Lägga till MIME-typer för format som inte stöds.

Uppdatera de fördefinierade arbetsflödeskontakterna för Granite-arbetsflöden (videoresurser) update-granite-workflow-queue-worker-threads-video

Beviljad arbetsflödeskö används för icke-tillfälliga arbetsflöden. I Dynamic Media bearbetades video med arbetsflödet Dynamic Media Encode Video.

NOTE
Du måste vara inloggad i Experience Manager as a Cloud Service som produktadministratör för att kunna slutföra den här uppgiften.

Om du inte har tillgång till OSGi läser du OSGi Configuration.

Så här uppdaterar du de fördefinierade arbetsflödeskö (videoresurser) för arbetstrådar:

 1. Navigera till https://<server>/system/console/configMgr och sök efter Kö: Begränsa arbetsflödeskö.

  note note
  NOTE
  En textsökning är nödvändig i stället för en direkt URL eftersom OSGi PID genereras dynamiskt.
 2. Ändra talet till det önskade värdet i fältet Maximum Parallel Jobs.

  Som standard beror det maximala antalet parallella jobb på antalet tillgängliga processorkärnor. På en server med fyra kärnor tilldelas till exempel två arbetsflöden. (Ett värde mellan 0,0 och 1,0 är kvotbaserat, eller ett tal större än ett tilldelar antalet arbetstrådar.)

  I de flesta fall räcker standardinställningen 0,5.

  Konfiguration av en jobbbehandlingskö

 3. Välj Save.

Uppdatera fördefinierade Granska tillfälliga arbetsflödesköarbetstrådar update-granite-transient-workflow-queue-worker-threads-images

Bevilja transittjänstens arbetsflödeskö används för arbetsflödet DAM Update Asset. I Dynamic Media används den för att ta in och bearbeta bilder och andra resurser.

NOTE
Du måste vara inloggad i Experience Manager as a Cloud Service som produktadministratör för att kunna slutföra den här uppgiften.

Så här uppdaterar du fördefinierade Granska tillfälliga arbetsflödeskö för arbetstrådar:

 1. Navigera till Adobe Experience Manager Web Console-konfigurationenhttp://<host>:<port>/system/console/configMgr

 2. Sök efter kö: Bevilja tillfällig arbetsflödeskö.

  note note
  NOTE
  En textsökning är nödvändig i stället för en direkt URL eftersom OSGi PID genereras dynamiskt.
 3. Ändra talet till det önskade värdet i fältet Maximum Parallel Jobs.

  Du kan öka Maximum Parallel Jobs för att få tillräckligt stöd för överföring av stora filer till Dynamic Media. Det exakta värdet beror på maskinvarukapaciteten. I vissa scenarier, t.ex. en inledande migrering eller en massöverföring som görs en gång, kan du använda ett stort värde. Tänk dock på att användning av ett stort värde (till exempel två gånger antalet kärnor) kan ha negativa effekter på andra samtidiga aktiviteter. Testa och justera värdet utifrån ditt specifika användningsfall.

chlimage_1

 1. Välj Save.

Uppdatera de maximala överföringsanslutningarna till Dynamic Media Classic-servern (Scene7) update-max-s7-upload-connections

Inställningen Dynamic Media Classic (Scene7) Upload Connection synkroniserar Experience Manager-resurser till Dynamic Media Classic-servrar.

NOTE
Du måste vara inloggad i Experience Manager as a Cloud Service som produktadministratör för att kunna slutföra den här uppgiften.

Så här uppdaterar du det maximala antalet överföringsanslutningar till Dynamic Media Classic-servern (Scene7):

 1. Navigera till https://<server>/system/console/configMgr/com.day.cq.dam.scene7.impl.Scene7UploadServiceImpl

 2. I fältet Number of connections, i fältet Active job timeout eller båda, ändrar du talet efter behov.

  Inställningen Number of connections styr det maximala antalet HTTP-anslutningar som tillåts för överföring från Experience Manager till Dynamic Media. Det fördefinierade värdet för tio anslutningar är vanligtvis tillräckligt.

  Inställningen Active job timeout avgör väntetiden för överförda Dynamic Media-resurser som ska publiceras på leveransservern. Det här värdet är som standard 2 100 sekunder eller 35 minuter.

  I de flesta fall räcker det med inställningen 2 100.

  Adobe Scene7 Upload Service

 3. Välj Save.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab