Extern lagring av arbetsflödesdata i AEM Forms CS

AEM Forms CS har nya funktioner för att lagra arbetsflödesdata, t.ex. variabler, bilagor, i ett externt lagringskonto. I den här videon visas hur du lagrar arbetsflödesdata i Azure-lagring

recommendation-more-help
4859a77c-7971-4ac9-8f5c-4260823c6f69