Autentiseringsuppgifter för AEM Forms

Integrationer med AEM as a Cloud Service måste kunna autentiseras säkert för AEM. AEM Developer Console genererar inloggningsuppgifter som används av externa program, system och tjänster för att interagera programmatiskt med AEM Author eller Publish-tjänster via HTTP.

Den hämtade tjänstens autentiseringsuppgifter lagras som en resursfil med namnet service_token.json i den angivna förmörkelsen. Värdena i service_token-filen används för att generera JWT och för att byta ut JWT mot en Access-token. Verktygsklassen GetServiceCredentials används för att hämta egenskapsvärden från resursfilen service_token.json.

recommendation-more-help
4859a77c-7971-4ac9-8f5c-4260823c6f69