Med Adobe Experience Platform kan man centralisera och standardisera kunddata från vilket system som helst innan man använder datavetenskap och maskininlärning för att dramatiskt förbättra utformningen och leveransen av avancerade, personaliserade upplevelser.

Stödlinjer

Översikt

Administrering

 • Åtkomstkontroll
  Använd produktprofiler i Adobe Admin Console för att länka användare med behörigheter och sandlådor.
 • Sandlådor
  Partitionera en plattformsinstans i virtuella miljöer för utveckling, testning och programdistribution.

Datamodellering

 • Scheman
  Använd XDM-klasser (Experience Data Model) och schemafältgrupper för att standardisera upplevelsedata.

Datainsamling

Inmatning och hantering av data

 • Katalogtjänst
  Utforska datalinje, metadata, filbeskrivningar, kataloger och datauppsättningar i Data Lake.
 • Kontrollpaneler
  Visualisera Experience Platform-data på anpassningsbara instrumentpaneler.
 • Dataåtkomst
  Identifiera och få tillgång till kapslade datauppsättningar inom Platform.
 • Dataintag
  Använd era data på plattformen genom batchvis eller direktuppspelande ingrepp.
 • Dataprep
  Förbered data för konsumtion i Adobe Experience Platform.
 • Dataflöden
  Dataflöden är en representation av datajobb som flyttar data mellan plattformar.
 • Datauppsättningar
  Det här dokumentet innehåller en översikt på hög nivå över datauppsättningar i Experience Platform.
 • Observationer
  Övervaka plattformsaktiviteter med hjälp av statistik och händelsemeddelanden.
 • Källor
  Hämta in data från olika källor eller struktur, etikett och förbättra redan inmatade data.

Kunddata

 • Datainsamling
  Aktivera datainsamling på klientsidan för Adobe Experience Platform Edge Network.
 • Identitetstjänst
  Kombinera kundidentiteter över olika enheter och system för att leverera personaliserade digitala upplevelser.
 • Kundprofil i realtid
  Sammanfoga kunddata för att skapa en enhetlig bild av kundinteraktioner över alla kanaler.
 • Dataskydd för kundprofiler i realtid
  Adobe Experience Platform tillhandahåller ett antal skyddsutkast som hjälper dig att undvika att skapa datamodeller som kundprofilen i realtid inte stöder. I det här dokumentet beskrivs de bästa metoderna och begränsningarna som du bör tänka på när du modellerar profildata.
 • Segmenteringstjänst
  Bygg segment och generera målgrupper utifrån kundprofildata i realtid.
 • Real-time Customer Data Platform (alla utgåvor)
  Samla in kända och anonyma data från flera olika källor för att skapa kundprofiler, skapa målgruppssegment utifrån dessa profiler och aktivera dessa segment för tredjepartsdestinationer.

Sekretess

 • Datastyrning
  Använd etiketter, marknadsföringsåtgärder och policyer för att begränsa användningen av data.
 • Privacy Service
  Hantera förfrågningar om kunddata för att följa juridiska sekretessregler som GDPR och CCPA.

Datavetenskap och frågor

 • Datavetenskapens arbetsyta
  Använd maskininlärning för att utveckla, utbilda och poängsätta modeller och recept med Adobe Sensei och JupyterLab Notebooks.
 • Intelligenta tjänster
  Använd intelligenta AI-tjänster för att generera bakgrundsmusik, hitta insikter och skapa segment utifrån era marknadsföringshändelsedata.
 • Frågetjänst
  Använd standard-SQL för att fråga efter data i Platform Data Lake.

Aktivering

 • Mål
  Aktivera kända och okända data för flerkanalskampanjer, e-postkampanjer, riktad reklam och många andra användningsfall.

Självstudiekurser

Grundläggande arkitektur i Experience Platform (video)

Lär dig Adobe Experience Platform högnivåarkitektur genom en genomgång av ett översiktsdiagram.

Etikett, ingest och verifiera identitetsdata (video)

Lär dig att märka datafält som identiteter, importera identitetsdata och verifiera data i det privata diagrammet för Adobe Experience Platform Identity Service.

Understanding the XDM System & Experience Data Model (Video)

Läs om Experience Data Model (XDM), standarddatamodellen för att beskriva kundupplevelser.

Autentisera och få åtkomst till Experience Platform API:er

Lär dig hur du får tillgång till Adobe Experience Platform API:er.

Skapa ett schema med Schemaredigeraren

I den här självstudiekursen beskrivs stegen för hur du skapar ett schema med Schemaredigeraren i Experience Platform.

Importera data med källor

I den här videon visas en översikt över källorna, eller källanslutningarna, i Adobe Experience Platform användargränssnitt. Källor är enkelt konfigurerbara integreringar som gör att du kan importera data från Adobe, första part och tredjepartsprogram till Adobe Experience Platform kundprofil och datasjön i realtid på ett smidigt och skalbart sätt.

Getting Started for Data Architects and Engineers

En praktisk självstudiekurs för att börja implementera Platform. Exempeldata och resurser.

Omfattande teknisk självstudiekurs

En praktisk självstudiekurs som täcker många aspekter av plattformen, inklusive anslutningar till tredjepartssystem.

Digital Experience-utkast

Digital Experience Blueprints är repeterbara implementeringar för att hantera strategier och lösa etablerade affärsproblem. De förkortar time-to-value och ger en snabb väg till framgång.

Se alla självstudiekurser

Lär dig de många komponenterna i Experience Platform.

På denna sida