Skapa en Data Source for Analytics Data create-a-data-source-for-analytics-data

I den här videon går vi igenom stegen, inklusive tips och tricks, för att skapa en Data Source i Audience Manager som ni kan använda för data som kommer in live från en analyslösning som Adobe Analytics. Detta bör göras innan du skapar egenskaper för analysdata.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466