Använd kodvyn när du skapar segment

Lär dig hur du använder kodvyn för att definiera segment, så att du kan skapa komplexa trait-kombinationer, bland annat med hjälp av aktuell frekvens och frekvens.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466