Åtkomstkontroll i realtid CDP för Audience Manager

När du går från Audience Manager till Real-time Customer Data Platform vill du veta var användar- och gruppbehörigheter är inställda. I den här videon visas hur åtkomstkontrollen nu fungerar i Adobe Admin Console.

Ytterligare resurser

Nedan finns resurser som kan hjälpa dig att lära dig mer om Real-time Customer Data Platform.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466