Skapa en datakälla för olika enheter och autentisera

När du vill överföra dina CRM-data från första part till Audience Manager för att nå dina kunder bättre, måste du först skapa en datakälla för olika enheter för att lagra CRM-ID:n och data. Detta visar hur du gör det och hur du ställer in setCustomerIDs() i Experience Platform-taggar för inloggningar.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466