Använd trendrapporter med egenskaper och segment

Lär dig hur du använder trendrapporterna i Audience Manager för att se hur egenskaper och segment fungerar över tid.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466