Använd Data Export Labels för att styra dataflödet

Data Export Labels ger dig en mekanism i Audience Manager för att styra flödet av olika datatyper/källor, så att du kan uppfylla dina sekretesskrav. Lär dig hur och var Data Export Controls och Data Export Labels, för att arbeta parallellt i detta syfte.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466