Skapa och konfigurera People-based Destinations

I den här videon får du först information om förutsättningarna för att skapa ett personbaserat mål, och sedan visas även hur du konfigurerar ett integrerat konto (länk till partnern, till exempel Facebook). Sedan guidar vi dig igenom konfigurationen av själva destinationen.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466