Scheman och XDM i realtid CDP för Audience Manager-användare

När du går från Audience Manager till Real-time Customer Data Platform (CDP i realtid) kommer du att upptäcka några nya koncept och metoder. Scheman och XDM hör till den kategorin. I den här videon förklaras dessa koncept.

Ytterligare resurser

Nedan finns några videor och självstudiekurser som kan hjälpa dig att lära dig mer om Real-time Customer Data Platform. Du kan utforska andra videor och självstudiekurser runt dessa och lära dig mer om Platform.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466