Grundläggande termer och begrepp i Audience Manager

I den här videon går vi igenom några grundläggande termer och koncept som kommer att få dig att komma igång i Audience Manager, bland annat signaler, egenskaper, segment osv.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466