Rapportera dataanvändning från andra och tredje part i Audience Marketplace på segmentnivå reporting-nd-and-rd-party-data-usage-in-the-audience-marketplace-at-the-segment-level

I den här videon visas en ny metod för att rapportera dataanvändning i Payables i Audience Marketplace Gränssnitt. Utöver den befintliga processen för rapportering på feednivå kan nu månadsvisningar skickas på segmentnivå, vilket eliminerar behovet av offlineberäkningar för kostnadsattribuering.

Den här versionen ger större flexibilitet och ett förbättrat arbetsflöde för dataanvändning från andra leverantörer och tredje part som gör att kunder kan rapportera visningar på segmentnivå via användargränssnittet eller använda massöverföring.

Dessutom kan kunder köpa data från andra leverantörer eller tredje part från Audience Marketplace Dra nytta av en förbättrad policy för kostnadsattribuering. Denna nya policy tilldelar dataleverantörer kostnader baserat på antalet unika användare i ett regelbaserat segment, vilket ger större transparens och jämnare fakturering. Mer information om faktureringsalgoritmen finns i Kostnadsattribuering för CPM-datafeeds i produktdokumentationen.

Mer information om hur du rapporterar CPM-användning finns i Rapportera CPM-användning i produktdokumentationen.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466