Understanding Traits in Real-time CDP for Audience Manager Users

När du går från Audience Manager till Real-time Customer Data Platform är det bra att förstå skillnaderna i koncept. Den här videon behandlar egenskaper i Audience Manager och vad motsvarigheten är i realtid CDP.

Ytterligare resurser

Nedan finns några videor och självstudiekurser som kan hjälpa dig att lära dig mer om Real-time Customer Data Platform. Du kan utforska andra videor och självstudiekurser runt dessa och lära dig mer om Platform.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466