Använd lookalike-modeller för att utöka sålt lager från egna data using-look-alike-models-to-extend-sold-out-inventory-from-your-st-party-data

I den här självstudiekursen går vi igenom de steg du bör ta för att konfigurera och använda Look-Alike Modelsså att ni kan skapa nya lookalike-målgrupper och sälja dem som ett tillägg till ert konverteringssegment.

Användningsinformation use-case-details

Du är innehållsutgivare. Om du redan har sålt ut lager för konverterare på din webbplats kanske du tror att dina möjligheter upphör där. Ange AAM look-Alike Models. Genom att använda den här funktionen kan ni utöka det sålda lagret ytterligare och även sälja målgrupper som kanske inte har konverterat än, men som ser ut eller beter sig som personer som har konverterat. Det här målgruppssegmentet säljer normalt för mindre än de faktiska konverterarna, men ger er ändå möjlighet att utöka resultatet genom att erbjuda ett extra målgruppsalternativ för de annonsörer som vill placera ut annonser på er webbplats. Den ytterligare fördelen med detta användningsexempel är att det inte kostar er något att köra den här modellen på era egna data från första part.

Stegen i den här självstudiekursen är som följer:

  1. Identifiera/skapa en idealisk användaregenskap (konvertering) eller ett segment
  2. Skapa en modell med det här konverteringsegenskapen/segmentet som basartikel
  3. Välj First party datakälla(er) i modellen och köra modellen
  4. Skapa en Algorithmic Trait från modellresultaten och lägg till egenskapen i ett segment
  5. Erbjud segmentet till intresserade annonsörer för att utöka försäljningen av konverteringssegmentet

Identifiera eller skapa ett idealiskt användar- (konvertering) eller segment identify-create-an-ideal-user-conversion-trait-or-segment

Vad försöker du få folk att göra på din sajt? Vad är din konverteringshändelse? Det finns förstås många olika svar på den här frågan, beroende på webbplatstyp/vertikal och organisationens mål. I vilket fall som helst är det vanligt att AAM skapar en egenskap för besökare som uppfyller dessa kriterier.

I det här fallet antas detta redan eftersom du har sålt lagret för personer som är konverterare. I den här självstudiekursen kan det dock vara bra att diskutera den som referens för resten av användningsfallet.

När du använder händelser för att skapa egenskaper är det en stor grej som du måste tänka på, så att du inte samlar in fler användare än du borde. Titta på följande video för den stora avslöjandet. :)

OBS! I videon ovan förutsätter exemplet att du har Adobe Analytics. Så är inte fallet. Om du har Google Analytics (GA) har vi en modul som du kan använda för att skicka data till AAM (se dokumentation) och om konverteringsaktiviteten på webbplatsen skickas till AAM av GA kan du skapa en konverteringsegenskap utifrån detta. Om ni har en annan analyslösning (eller ingen analyslösning) kan ni ändå skicka in data till AAM via vår DIL-kod och submit funktion osv. (se dokumentation). Sedan skapar du konverteringsegenskapen utifrån de data som skickas när konverteringsaktiviteten utförs på webbplatsen.

Skapa en look-alike-modell av egna data creating-a-look-alike-model-from-first-party-data

I det här steget ska vi skapa en First Party Utseendeliknande modell. Det innebär att vi inte bara kommer att använda egna konverteringsegenskaper/segment för vårt bassegment (det skulle vara normalt för de flesta modeller ändå), utan vi kommer också bara att undersöka poolen med förstapartsdata för fler personer som ser ut som konverterarna. Vi kommer inte att titta på data från andra företag eller tredje part.

I det här fallet är detta viktigt, eftersom vi försöker skapa ett segment med användare på vår webbplats som ser ut som konverterare, men inte har konverterat än, så att vi kan sälja det här lookalike-segmentet till intresserade annonsörer.

Skapa en algoritmisk egenskap creating-an-algorithmic-trait

Därefter måste vi skapa en Algorithmic Traitså att modellens resultat kan användas. Utan att skapa ett drag är modellen värdelös. När modellen är klar måste du gå till dialogrutan och skapa en Algorithmic Trait. I följande video visas några tips.

Erbjud Algorithmic Segment till annonsörer offering-the-algorithmic-segment-to-advertisers

När du har skapat en Algorithmic Traitkan du skapa ett nytt segment att placera det i så att du kan aktivera data (du kan inte aktivera ett drag, utan i stället skapa ett nytt entraitetssegment med Algorithmic Trait så att du kan aktivera (använda) segmentet.

När du har skapat ett segment med förstahandsbesökare som har nått höga poäng i lookalike-modellen (dvs. som ser ut som konverterare men inte konverterat än) kan du erbjuda det här segmentet till annonsörer på webbplatsen, även efter att du har sålt ut hela ert lager med faktiska konverterare på webbplatsen. Detta är ett bra sätt att utöka den här målgruppen och fortsätta att se ytterligare intäkter genom att använda Look-Alike Models i Audience Manager.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466