Använd Audience Lab för att välja en DSP using-audience-lab-to-choose-a-dsp

I den här videon går vi igenom hur du skapar en Audience Lab så att ni kan testa A/B-DSP eller andra AAM för att se vilken som ger bäst avkastning på annonskostnaderna.

Skapa en Audience Lab är enkelt att testa och kan göras på bara några minuter, vilket visas i videon ovan. När du går igenom stegen i gränssnittet ställer du in följande:

  1. Skapa och namnge Audience Lab test
  2. Välj en av dina segments som "base segment," som är målgruppssegmentet som delas över DSP
  3. Välj hur många tester segments du vill skapa (hur många DSP ska du testa?)
    • Ange en av testerna segments som ett kontrollsegment, som inte skickas till någon DSP, så att du kan jämföra dina DSP målgrupper med det
  4. Välj en konverteringsegenskap, vilket är den egenskap som mäter din framgång och välj vinnare
  5. Välj Destinations (dvs. DSP) och tilldela testet segments
  6. Kontrollera testsammanfattningen och aktivera testet
  7. När testet är klart kommer du åt resultaten på hemskärmen på Audience Lab

Mer information finns i funktionsdokumentation.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466