IP-obefuscation per land i Audience Manager ip-obfuscation-by-country-in-audience-manager

Audience Manager tillhandahåller självbetjäningsfunktioner i användargränssnittet så att kunderna kan aktivera IP-förfalskning globalt eller per land. I den här videon får du hjälp med konfigurationen.

Mer information om den här funktionen finns på dokumentation.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466