Massöverföring av dataanvändning till Audience Marketplace bulk-uploading-data-usage-into-the-audience-marketplace

När du rapporterar andra och tredje parts dataanvändning i Audience Marketplacekan du ha så många poster att du inte vill göra det för hand. I den här videon får du lära dig hur du använder massöverföringsverktyget för rapportering av dataanvändning. Med det här verktyget kan du enkelt rapportera dataanvändningen, även om du har många objekt att uppdatera.

Förutom att ha det här massöverföringsverktyget för att förenkla och spara tid när du rapporterar dataanvändningen, kan kunder köpa data från andra leverantörer eller tredje part Audience Marketplace Dra nytta av en förbättrad policy för kostnadsattribuering. Denna nya policy tillskriver dataleverantörerna kostnader baserat på antalet unika användare i ett regelbaserat segment, vilket ger större transparens och rättvis fakturering.
Mer information om faktureringsalgoritmen finns i Kostnadsattribuering för CPM-datafeeds i produktdokumentationen.

Mer information om hur du rapporterar CPM-användning finns i Rapportera CPM-användning i produktdokumentationen.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466