Uteslut egenskaper i algoritmiska (stilliknande) modeller excluding-traits-in-algorithmic-look-alike-models

I den här videon får du lära dig hur och varför du ska exkludera specifika (eller grupper av) traits från en algoritmisk (Look-Alike) modell.

Användningsexempel för den här funktionen är:

  • Extremt vanliga egenskaper som besökaren på webbplatsen gillar den modell som inte kommer att vara användbar när det gäller att hitta en kvalitetsliknande målgrupp. Kunderna behöver inte längre skapa en separat datakälla och lagra gemensamma egenskaper i den nya datakällan, men kan nu helt enkelt utesluta dem.
  • Nu finns det ett sätt att använda en delmängd av egenskaper från en tredje part, som bara beteendeintressen, i stället för all information i en modell. Tredje part skickar vanligtvis mycket data som kanske inte är användbara för kunden. I vissa fall tillåts de inte använda alla data från ett juridiskt perspektiv vid modellering. Nu kan du utesluta egenskaper eller mappar med egenskaper som du inte vill ta med i modellen.
recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466