Understanding Data Governance in Real-time CDP for Audience Manager Users

I den här videon går Audience Manager igenom datastyrningsfunktionen i Real-time Customer Data Platform och jämför den med vad som fanns i Audience Manager. Där diskuteras ramverket för dataanvändning och implementering av märkning (DULE) och var i Platform som det kan tillämpas.

Ytterligare resurser

Nedan finns några videor och självstudiekurser som kan hjälpa dig att lära dig mer om Real-time Customer Data Platform. Du kan utforska andra videor och självstudiekurser runt dessa och lära dig mer om Platform.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466