Förstå relaterade målgrupper med överlappningsrapporter

Med överlappningsrapporter kan ni se hur trait- och segment-målgrupper överlappar varandra (samma besökare i flera olika delar eller segment), så att ni vet var ni kan agera med era data för att öka konverteringsgraden eller fokusera på att utöka räckvidden.

Mer information finns i dokumentation.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466