Förstå datainmatning från första part i CDP för Audience Manager i realtid

I den här videon diskuteras dataöverföring från första part till Real-time Customer Data Platform (CDP i realtid) för dem som har använt Adobe Audience Manager. Vi tittar på några av de viktigaste skillnaderna mellan de två produkterna när det gäller dataöverföring och visar hur Audience Manager Data Connector kan användas som en stopplucka tills processerna har flyttats över till CDP i realtid.

Ytterligare resurser

Nedan finns några videor och självstudiekurser som kan hjälpa dig att lära dig mer om Real-time Customer Data Platform. Du kan utforska andra videor och självstudiekurser runt dessa och lära dig mer om Platform.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466