Skapa en egen taxonomi

Lär dig mer om hur du skapar mappstrukturer med dina egenskaper i Audience Manager.

recommendation-more-help
468cbaa0-07ce-4354-9a38-4f23b645a466