Tijduitsplitsende dimensies

Bij tijdpartering wordt de tijdstempel van verzamelde hits gebruikt en wordt de reeks in betekenisvollere afmetingen opgedeeld, zoals "Uur van dag" of "Dag van week".

Hier volgt een video over de afmetingen voor tijdpartering:

De tijd-ontledende dimensies zijn gebaseerd op de tijdzone van de rapportreeks of virtuele rapportreeks. Deze afmetingen zijn beschikbaar in Analysis Workspace en kunnen helpen om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Wat is, over een groot datumbereik, de populairste tijd van dag voor bezoekers om tot mijn plaats of app toegang te hebben?
  • Zijn er dagen van de week of uren van de dag waarop de conversie hoger is op mijn site of app?
  • Hoe vergelijk mijn weekendverkopen met mijn weekdagverkopen?
  • Produceert een bepaalde marketing campagne hogere omzettingen in de ochtend, of in de namiddag?
NOTE
De afmetingen voor tijdpartering zijn alleen beschikbaar in Analysis Workspace. Als u tijdparterende dimensies wilt gebruiken in andere analytische oplossingen, kunt u het gereedschap getTimeParting, plug-in.

Afmetingen van tijdpartering in Analysis Workspace zijn onder andere:

Dimension
Voorbeeldwaarden
Uur van dag
0-23
AM/PM
AM, PM
Weekdag
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag
Weekend/Weekdag
Weekend, weekdag
Dag van Maand
1-31
Maand van jaar
Januari-december
Dag van het Jaar
1-366
Kwartaal van jaar
Q1, Q2, Q3, Q4
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc