Projecten toevoegen aan mappen

U kunt projecten aan een omslag in de lijstmening of van binnen een omslag toevoegen.

NOTE
Slechts kunnen de beheerders van Analytics projecten aan de Omslag van het Bedrijf toevoegen of een nieuw project tot stand brengen en het aan de Omslag van het Bedrijf bewaren

Vanuit de tabelweergave table-view

Voeg projecten aan een omslag van de lijstmening op de homepage toe.

 1. Selecteer een of meer projecten die u aan een map wilt toevoegen.

 2. Selecteren Verplaatsen naar.

  Het dialoogvenster Map selecteren wordt weergegeven.

 3. Selecteer in het keuzemenu de map waarnaar u de geselecteerde projecten wilt verplaatsen.

 4. Selecteren Verplaatsen.

  De geselecteerde projecten worden toegevoegd aan de map.

  De het landende pagina van de Werkruimte toont nu de omslag (3) projecten bevat.

Vanuit een map inside-folder

U kunt projecten van binnen een omslag ook toevoegen gebruikend de ellipsen verbinding.

 1. Selecteer en open een omslag van de lijstmening.

 2. Selecteer ovalepictogram rechtsboven.

 3. Selecteren Projecten toevoegen en selecteer het project dat u van de drop-down lijst wilt toevoegen.

 4. (Optioneel) Selecteer aanvullende projecten in de vervolgkeuzelijst om meerdere projecten toe te voegen.

 5. Selecteren Toevoegen om de projecten aan de omslag toe te voegen.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc