Een project verwijderen uit een map

Als u een project uit een map wilt verwijderen, kunt u het project naar een andere locatie verplaatsen of het project verwijderen.

NOTE
Wanneer Admin een project naar de Omslag van het Bedrijf verplaatst, wordt de omslag gedeeld met iedereen zelfs als de originele gedeelde voorrechten werden beperkt. Wanneer Admin een project uit de Omslag van het Bedrijf beweegt, worden de originele of vorige het delen voorrechten gerespecteerd.

Een project verplaatsen move-project-in-folder

U kunt projecten van één omslag naar een andere omslag verplaatsen die u creeerde.

  1. Van binnen een projectomslag, selecteer ellipse naast de projectnaam.

  2. Selecteren Verplaatsen naar en selecteer vervolgens een map waarnaar u het project wilt verplaatsen.

  3. Klikken Verplaatsen.

    Een toast bevestigt dat het project werd verplaatst.

Een project verwijderen uit een projectmap delete-project-in-folder

Wanneer u een project uit een map verwijdert, wordt het na 180 dagen uit het systeem gewist. Tijdens de 180 dagen na schrapping, kunnen de gebruikers tot een geschrapt project via de interface van het Web nog toegang hebben als zij een URL aan het project hebben.

  1. Van binnen een projectomslag, selecteer ellipse naast de projectnaam.

  2. Selecteren Verwijderen.

  3. In een bevestigingsvenster wordt u gevraagd de verwijdering te bevestigen.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc