Overzicht van onderdelen

Componenten in Analysis Workspace bestaan uit afmetingen, metriek, segmenten en datumbereiken die u naar een project kunt slepen en neerzetten.

Als u het menu Componenten wilt openen, klikt u op de knop Components in de linkerspoorstaaf. U kunt schakelen tussen Deelvensters, Visualisatiesen componenten van de linkerspoorpictogrammen of met behulp van sneltoetsen.

U kunt ook de Dichtheidsinstellingen weergeven voor het project kunnen in één keer meer waarden in het linkerspoor worden opgetekend door naar Project > Project Info & Settings > View Density.

Dimensies dimensions

Dimension Dit zijn tekstkenmerken die het gedrag van de bezoeker beschrijven en die u in uw analyse kunt bekijken, splitsen en vergelijken. Ze zijn te vinden in de linkercomponentrails (oranje sectie) en worden doorgaans toegepast als rijen van een tabel.

Voorbeelden van afmetingen zijn Page Name, Marketing Channels, Device Type, en Products. Dimension worden geleverd door Adobe en worden vastgelegd via uw aangepaste implementatie (eVar, Props, classificaties, enz.).

Elke dimensie bevat ook dimensieitems erin. U vindt Dimension-items in de linkercomponentrails door op de pijl naar rechts naast de naam van een willekeurige dimensie te klikken (de items zijn geel).

Voorbeelden van dimensie-items zijn Homepage (binnen de Page dimensie), Paid Search (binnen de Marketing Channel dimensie), Tablet (binnen de Mobile Device Type dimensie), enzovoort.

Metrics metrics

Metrisch zijn kwantitatieve maatstaven voor het gedrag van bezoekers. Ze zijn te vinden in het linkerspoor van de component (groene sectie) en worden doorgaans toegepast als kolommen van een tabel.

Voorbeelden van metriek zijn: Page views, Visits, Orders, Average Time spent, en Revenue/Order. Metriek worden geleverd door Adobe of vastgelegd via uw aangepaste implementatie (Success events), of gemaakt met de Berekende metrische builder.

Segmenten segments

Segmenten Dit zijn publieksfilters die worden toegepast op uw analyse. Ze zijn te vinden in de linkercomponentrails (blauw gedeelte) en worden doorgaans toegepast boven aan een deelvenster of boven metrische kolommen in een tabel.

Voorbeelden van segmenten zijn Mobile Device Visitors, Visits from Email, en Authenticated Hits. Segmenten worden geleverd door Adobe of gemaakt in het dialoogvenster dropzone van deelvensterof gemaakt met de Segment builder.

Datumbereik date-ranges

Datumbereik Dit zijn de datums waarop u de analyse uitvoert. Ze zijn te vinden in de linkercomponentrails (paarse sectie) en worden doorgaans toegepast in de kalender van elk deelvenster.

U kunt de componenten van het datumbereik relatief maken ten opzichte van de deelvensterkalender. Zie voor meer informatie Over datumbereiken in het relatieve deelvenster.

Voorbeelden van datumbereiken zijn juli 2019. Last 4 weeks, en This month. Datumbereiken worden opgegeven door Adobe, toegepast in het dialoogvenster paneelkalenderof gemaakt met de Bouwer van datumbereik.

Componenten beheren actions

U kunt componenten rechtstreeks in de linkerspoorstaaf beheren.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een component.

  of

  Selecteer een component en selecteer vervolgens de Handeling (3 punten) boven aan de lijst met componenten.

  note tip
  TIP
  U kunt meerdere componenten selecteren door Shift ingedrukt te houden of door Command (in Mac) of Ctrl (in Windows) ingedrukt te houden.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
  Component, actie Beschrijving
  Tag U kunt componenten ordenen of beheren door er tags op toe te passen. U kunt vervolgens zoeken op tag in de linkertrack door op het filter te klikken of # te typen. Tags fungeren ook als filters in de componentmanagers.
  Favorieten Voeg de component toe aan de lijst met favorieten. Net als tags kunt u zoeken op Favorieten in het linkerspoor en deze filteren in de componentmanagers.
  Goedkeuren Markeer componenten zoals Goedgekeurd om aan uw gebruikers te laten weten dat de component door de organisatie is goedgekeurd. Net als tags kunt u zoeken op Goedgekeurd in de linkertrack en door hen filteren in de componentmanagers.
  Delen Delen van componenten naar gebruikers in uw organisatie. Deze optie is alleen beschikbaar voor aangepaste componenten, zoals segmenten of berekende maateenheden.
  Verwijderen Verwijder componenten die u niet meer nodig hebt. Deze optie is alleen beschikbaar voor aangepaste componenten, zoals segmenten of berekende maateenheden.

De componenten van de douane kunnen ook door hun respectieve managers van de Component worden beheerd. De Segmentbeheer.

De componentenlijst zoeken, filteren en sorteren

U kunt zoeken, filteren en sorteren de componentenlijst in de linkerspoor van Analysis Workspace om van een bepaalde component snel de plaats te bepalen.

De componentenlijst doorzoeken

 1. Selecteer Componenten pictogram Pictogram Componenten in het linkerspoor.

 2. Typ in het zoekveld de naam van de component die u in het project wilt gebruiken.

  Het type component kan door zowel kleur als pictogram worden geïdentificeerd. Dimension Dimension-pictogram oranje zijn, Segmenten Segmentpictogram blauw zijn, Datumbereiken Pictogram Datumbereik paars zijn, en Metrisch Metrisch pictogram zijn groen. Het Adobe-pictogram geeft een berekende metrische sjabloon of een segmentsjabloon aan en het rekenatorpictogram Pictogram Rekenmachine wees op berekende metrisch die door een beheerder van Analytics in uw organisatie werd gecreeerd.

 3. Selecteer de component wanneer deze in de vervolgkeuzelijst wordt weergegeven.

De componentlijst filteren

 1. Selecteer Componenten pictogram Pictogram Componenten in het linkerspoor.

 2. Selecteer Filter pictogram Filter gegevenswoordenboek, pictogram .

  of

  Typ het hekje (#) in het zoekveld.

 3. Selecteer een van de volgende filteropties om de lijst met componenten te filteren:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2
  Optie -functie
  Goedgekeurd Alleen componenten tonen die zijn gemarkeerd als goedgekeurd door een beheerder.
  Favorieten Alleen componenten tonen die zich in de lijst Favorieten bevinden. Voor informatie over het toevoegen van componenten aan uw lijst van favorieten, zie Overzicht van componenten.
  Dimensies Alleen componenten weergeven die Dimension zijn.
  Cijfers Alleen componenten weergeven die Metrisch zijn.
  Segmenten Alleen componenten tonen die Segmenten zijn.
  Datumbereiken Alleen componenten tonen die Datumbereik hebben.
  Alles tonen Alle componenten tonen. Deze optie is alleen beschikbaar voor beheerders.
  Niet goedgekeurd Alleen componenten tonen die nog niet zijn gemarkeerd als goedgekeurd door een beheerder. Als beheerder, is dit nuttig wanneer het identificeren van componenten die uw overzicht en goedkeuring vereisen. Deze optie is alleen beschikbaar voor beheerders.
 4. (Optioneel) Als u de lijst verder wilt uitlijnen, kunt u de lijst met componenten sorteren, zoals beschreven in De componentlijst sorteren.

De componentlijst sorteren

 1. (Optioneel) Pas filters toe op de lijst met componenten, zoals beschreven in De componentlijst filteren.

 2. Selecteer Componenten pictogram Pictogram Componenten in het linkerspoor.

 3. Selecteer Sorteren pictogram Pictogram Componenten sorteren Selecteer vervolgens een van de volgende filteropties om de lijst met componenten te sorteren:

Optie
Functie
Aanbevolen
Hiermee sorteert u componenten met de componenten die boven aan de lijst worden aanbevolen. Componenten die het vaakst en het laatst door u of anderen in uw organisatie worden gebruikt, worden hoger weergegeven in de lijst.
Alfabetisch
Hiermee worden componenten alfabetisch gesorteerd.
Categorisch
Sorteert componenten volgens componenttype (afmetingen, metrisch, segment, datumbereik).
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc