Column Settings

Column Settings Laat u kolom het formatteren vormen, wat waarvan voorwaardelijk kan zijn.

Bewerken Column Settings edit-column-settings

U kunt de kolominstellingen voor een afzonderlijke kolom of voor meerdere kolommen tegelijk bewerken.

 1. Sleep in Analysis Workspace een tabel voor vrije vorm naar uw project.

 2. (Voorwaardelijk) Als u meerdere kolommen tegelijk wilt bewerken, selecteert u elke kolom die u wilt bewerken terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt.

 3. Houd de muisaanwijzer boven de kolom die u wilt bewerken en selecteer vervolgens het tandwielpictogram.

  Als u meerdere kolommen hebt geselecteerd, klikt u op het tandwielpictogram voor een van de geselecteerde kolommen. Alle wijzigingen die u aanbrengt, worden toegepast op alle geselecteerde kolommen.

 4. Doorgaan met Kolominstellingen.

Kolominstellingen

U kunt de volgende kolominstellingen voor afzonderlijke tabellen in Analysis Workspace bijwerken, zoals beschreven in Kolominstellingen bewerken.

Sommige van deze instellingen kunnen ook worden beheerd voor alle nieuwe projecten die u maakt in Analysis Workspace, zoals wordt beschreven in Gebruikersvoorkeuren

Element
Beschrijving
Totaal aantal cellen
Totalen tonen
Dit totaal is doorgaans gelijk aan of een subset van de Grand Total. Het geeft alle tabelfilters weer die binnen de vrije-vormtabel worden toegepast, inclusief de Include None -optie.
Totaal-generaal tonen
Dit totaal vertegenwoordigt alle treffers die zijn verzameld, soms genoemd "rapportsuite total". Wanneer een segment wordt toegepast op deelvensterniveau of binnen de vrije-vormtabel, wordt dit totaal aangepast aan alle resultaten die overeenkomen met de segmentcriteria. Groot totaal wordt niet ondersteund voor tabellen of uitsplitsingen met statische rijen.
Tabelcellen
Getal
Hiermee wordt bepaald of in een cel de numerieke waarde voor de metrische waarde wordt weergegeven of verborgen. Als de metrische waarde bijvoorbeeld Paginaweergaven is, is de numerieke waarde het aantal paginaweergaven voor het rij-item.
Percentage
Bepaalt of een cel de percentagewaarde voor metrisch toont/verbergt. Als de metrische waarde bijvoorbeeld Paginaweergaven is, is de percentagewaarde het aantal paginaweergaven voor het rijitem gedeeld door de totale paginaweergaven voor de kolom. Opmerking: we kunnen percentages van meer dan 100% weergeven, om nauwkeuriger te zijn. We verplaatsen het bovenste gebonden plafond ook naar 1000% om ervoor te zorgen dat kolommen te groot kunnen worden.
Anomalies
Hiermee wordt bepaald of de waarden in deze kolom een anomaliedetectie uitvoeren. Zie voor meer informatie anomalieƫn weergeven in Analysis Workspace.
Tekst koptekst tekstomloop
Hiermee kunt u de koptekst laten omlopen in Freeform-tabellen om kopteksten leesbaarder te maken en tabellen beter deelbaar te maken. Dit is handig voor .pdf-rendering en voor metriek met lange namen. Standaard ingeschakeld.
nul interpreteren als geen waarde
Voor cellen met een waarde 0 bepaalt u of een cel van 0 of een lege cel moet worden weergegeven. Dit is handig wanneer u gegevens bekijkt voor elke dag van een maand, en sommige dagen zijn nog niet gebeurd. In plaats van '0' voor toekomstige datums weer te geven, kunnen lege cellen worden weergegeven. Grafieken voldoen ook aan deze instelling (ze geven dus geen lijn of balk weer met 0 waarden als deze instelling is ingeschakeld).
Achtergrond
Hiermee bepaalt u of alle celopmaak, inclusief de staafgrafiek en voorwaardelijke opmaak, in een cel wordt weergegeven of verborgen.
Staafgrafiek
Hiermee wordt een horizontale staafgrafiek weergegeven die de waarde van de cel ten opzichte van het totaal voor de kolom vertegenwoordigt.
Voorwaardelijke opmaak
Zie de onderstaande paragraaf.
Tabelcelvoorvertoning
Toont een voorproef van hoe elke cel met de momenteel geselecteerde opmaakopties wordt getoond.

Voorwaardelijke opmaak conditional-formatting

Met voorwaardelijke opmaak wordt opmaak toegepast op de bovenste, middelste en onderste limieten die u kunt definiƫren. Het toepassen van voorwaardelijke opmaak (bijvoorbeeld kleuren) in Freeform-tabellen wordt ook automatisch ingeschakeld voor onderverdelingen, tenzij "Aangepaste" limieten zijn geselecteerd.

Element
Beschrijving
Voorwaardelijke opmaak
Hiermee past u een vooraf geconfigureerde kleurenset van uw keuze toe op cellen. Afhankelijk van welke van de vier beschikbare kleurenschema's u selecteert, worden de verschillende kleuren toegewezen aan hoge waarden, middelpuntwaarden, en lage waarden.
Als u een dimensie in de tabel vervangt, worden de limieten voor voorwaardelijke opmaak opnieuw ingesteld. Wanneer u een metric vervangt, worden de limieten voor die kolom opnieuw berekend (waarbij de metric op de X-as staat en de dimensie op de Y-as).
Percentagelimieten gebruiken
Wijzig het limietbereik zodat dit op percentages wordt gebaseerd in plaats van op absolute waarden. Dit werkt voor metriek die uitsluitend op percentage-gebaseerd (zoals het Tarief van de Stuiting) evenals voor metriek zijn die een telling en een percentage (zoals de Weergaven van de Pagina. hebben)
Automatisch genereren
Berekent automatisch de bovenste/middelste/onderste limieten op basis van de gegevens. De bovengrens is de hoogste waarde in deze kolom. De ondergrens is de laagste en het middelpunt is het gemiddelde van de boven- en ondergrens.
Aangepast
Handmatig bovenste/middelste/onderste limieten toewijzen. Dit biedt u de flexibiliteit om te bepalen wanneer een kolomwaarde goed, gemiddeld, of slecht wordt.
Voorwaardelijk opmaakpalet
Kies welke van de vier beschikbare kleurenschema's u voor uw voorwaardelijke formatteren wilt gebruiken.

Niet-standaard toewijzingsmodel gebruiken attribution

Analysis Workspace-ondersteuning toewijzing voor bijna elke metrische waarde.

 1. Klik op het pictogram Instellingen (versnelling) in een kolom Tabel vrije vorm.

  Selectievakje voor kenmerken

 2. Onder Data Settings, controle Use non-default attribution model. Zie voor meer informatie over verschillende toewijzingsmodellen Attributiemodellen.

  Kenmerkingsmodel selecteren

Dynamische kolommen

Hier volgt een video over het gebruik van dynamische kolommen in Analysis Workspace:

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc