Maximum aantal objecten per netwerkaccount

Zie de documentatie van het advertentienetwerk voor de huidige objecten grenzen, zoals het maximumaantal campagnes per rekening, het maximumaantal ad groepen per campagne, etc.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c