Google Ads groepsinstellingen toevoegen

Adgroup Details

Ad Group Name: Een naam van een advertentiegroep die uniek is in de campagne. De maximumlengte is 255 double-byte tekens.

Status: De weergavestatus van de advertentiegroep: Actief of Gepauzeerd. De standaardwaarde voor nieuwe advertentiegroepen is Actief.

Ad Group Type: (Alleen uitgebreide dynamische zoekopdrachten en campagnes) Het type advertentiegroep:

 • Search Standard (de standaardwaarde): voor standaardadvertenties.

 • Search Dynamic: Voor dynamische zoekopdrachten.

Ad Rotation Mode: Hoe vaak Google Ads levert uw actieve advertenties in relatie tot elkaar binnen de advertentiegroep:

 • Optimize: In Google Ads worden advertenties geprezen die naar verwachting beter zullen worden uitgevoerd dan andere advertenties in de advertentiegroep. Deze advertenties komen vaker op de advertentie in en in de loop van de tijd wordt één advertentie bevoordeeld. Dit is mogelijk inconsistent met uw zakelijke en optimalisatiedoelstellingen.

 • Rotate forever: Elk van je advertenties komt een even aantal keren op de advertentieviekplaats terecht, zodat Search, Social & Commerce je advertenties niet alleen op doorkliksnelheid maar ook op conversies kan scoren.

 • Use campaign setting(de standaardinstelling voor nieuwe advertentiegroepen): gebruikt de bestaande instelling op campagnereniveau en rotatie. Opmerking: De instelling op campagneniveau is niet zichtbaar in Zoeken, Sociale Zaken en Handel.

Als de campagne gebruikmaakt van een strategie voor een slim bod (bijvoorbeeld Target CPA, Target ROAS, of Enhanced CPC), Google Ads stelt de optie automatisch in op "Optimize."

Custom Bid Level: (Campagnes die slechts het vertoningsnetwerk richten) hoe te om te bieden: door Ad Group (standaard), Age, Gender, Interest and List (Belangen en Opmerking in Google Ads), Keyword, Placement (website), Unknown, of Vertical.

NOTE
 • Als je op trefwoord biedt, maak je trackingsjablonen op trefwoordniveau. Als je op plaatsing biedt, maak je ook trackingsjablonen op plaatsingsniveau. Voor alle andere dimensies maakt u volgsjablonen op advertentieniveau.
 • Wanneer u op leeftijd, geslacht, interesse en lijst of verticaal biedt voor campagnes in portfolio's, optimaliseert de optimalisatiefunctie de biedingen voor de dimensie niet. Bovendien wordt alle toewijzing toegepast op de advertentiegroep.
 • Advertenties op het onderzoeksnetwerk gebruiken altijd sleutelwoordbiedingen.

Budget Options

Bid: De maximumkosten per klik (CPC) voor een advertentie of kosten per 1000 impressies (CPM) voor een advertentie, zoals toepasselijk voor het netwerk van de advertentie en campagneprijsmodel. Biedingen op trefwoordniveau overschrijven deze waarde.

Als een advertentiegroep met een CPC-bod deel uitmaakt van een geoptimaliseerde portefeuille, wordt het opgegeven bod op één dag toegepast. Vervolgens worden biedingen geplaatst volgens de eigen berekeningen van de optimalisatiefunctie.

Target CPA: (Campagnes met Target CPA Bieden; facultatief) de streefkosten per verwerving (CPA) voor de advertentiegroep. Deze waarde heeft voorrang op het doel op campagneniveau.

Target ROAS: (Campagnes met Target ROAS Bieden; optioneel) Het beoogde rendement op advertentie-uitgaven (ROAS) voor de advertentiegroep, als percentage. Deze waarde heeft voorrang op het doel op campagneniveau.

Ad Group Targeting

Audience Target Method: (Alleen campagnes op het zoeknetwerk en bestaande, alleen-lezen Gmail campagnes op het vertoningsnetwerk) Of:

 • Target and Bid: Alleen advertenties weergeven voor gebruikers die zijn gekoppeld aan doelgroepen die ook voldoen aan andere doelen voor de advertentiegroep.

 • Bid Only: Advertenties tonen zelfs aan mensen die niet met doelpubliek worden geassocieerd zolang zij andere doelstellingen op groepsniveau voldoen. U kunt de kans echter vergroten dat advertenties bij een bepaald publiek worden getoond door voor dat publiek hogere biedingen in te stellen.

Devices: (Optioneel; niet beschikbaar voor Google Ads maximale prestatiecampagnes of Microsoft Advertising video- of CTV-videobads) Bodaanpassingen configureren voor verschillende apparaattypen, als percentages van het bod op trefwoordniveau. Als het bod op het trefwoordniveau bijvoorbeeld 1 USD is en het bod voor smartphones 50% is, is het bod op de smartphone 1,50 USD. Standaard worden geen waarden ingevoerd (Bodaanpassing=0) en alle apparaten worden bij het trefwoordbod opgegeven.

Voor Google AdsGeldige percentages kunnen -100 voor smartphones en tablets bevatten (om niet te bieden voor het apparaattype) en van -90 tot 900 voor alle apparaattypen.

Voor Microsoft AdvertisingGeldige percentages kunnen zijn:

 • Smartphones en tablets: -100 (om niet te bieden voor het apparaattype) en van -90 tot 900
 • Desktop: van 0 tot 900
NOTE
 • De instellingen op advertentieniveau op groepsniveau overschrijven de instellingen op campagnereniveau. Nochtans, als u een apparaat op campagneniveau uitsluit, dan kunt u niet de uitsluiting op het niveau van de ad groep met voeten treden.
 • Als u deze campagne toewijst aan een standaard geoptimaliseerde portfolio, bepaalt Search, Social & Commerce automatisch het basisbod op trefwoordniveau om het portfolio te helpen zijn doel te bereiken. Het advertentienetwerk past dan het bod zoals gespecificeerd voor verschillende apparatentypes aan.
 • (Voor alle campagnes/advertentiegroepen, behalve voor Microsoft Advertising ad groepen in het publieksnetwerk) Als u deze campagne toewijst aan een standaard geoptimaliseerde portefeuille die aan "Auto-optimize Bid Adjustment Values," wijzigt de optimalisatiefunctie de opgegeven apparaatbodaanpassingen op ad-groepsniveau, zolang de ideale waarde die wordt berekend, binnen de minimum- en maximumwaarden valt die zijn opgegeven in de portfolioinstellingen en de advertentiegroep biedt voor het apparaattype niet uit.

URL Options

Tracking Template: (Optioneel) De URL voor reeksspatiëring of reeksspatiëring, die alle omleidingen en volgparameters van een extern domein opgeeft en ook de URL van de laatste/landingspagina insluit in een ValueTrack parameter. Voorbeeld: {lpurl}?source={network}&id=5 of http://www.trackingservice.example.com/?url={lpurl}?source={network}&id=5 om een omleiding op te nemen.

Voor het bijhouden van reclame-conversies voor Adobe, die wordt toegepast wanneer de instellingen voor de campagne "EF Redirect" en "Auto Upload," Onderzoek, Sociale, & Handel vooraf fixeert automatisch zijn eigen omleiding en het volgen code wanneer u sparen het verslag.

 • Voor ondersteunde parameters om de laatste URL in te sluiten, raadpleegt u de Google Ads documentation for the supported ValueTrack formaten. (Ga naar de parameters "het Volgen malplaatje slechts"in de sectie over "Beschikbaar ValueTrack Parameters.")

 • U kunt optioneel URL-parameters en aangepaste parameters die zijn gedefinieerd voor de campagne opnemen, gescheiden door en-tekens (&), zoals {lpurl}?matchtype={matchtype}&device={device}.

 • U kunt desgewenst omleidingen en tekstspatiëring van derden toevoegen.

NOTE
 • Vermijd het gebruik van macro's, die niet worden vervangen door klikken van bronnen die parallelle tracking mogelijk maken. Als de adverteerder macro's moet gebruiken, moet het accountteam van Adobe samenwerken met de klantenondersteuning of het implementatieteam om deze toe te voegen.
 • De het volgen malplaatje op het meest korrelige niveau treedt de waarden op alle hogere niveaus met voeten. Als zowel de accountinstellingen als de trefwoordinstellingen bijvoorbeeld een waarde bevatten, wordt de trefwoordwaarde toegepast.
 • Als u een trackingsjabloon bijwerkt op advertentie-, sitelink- of trefwoordniveau, worden de relevante advertenties opnieuw verzonden voor revisie. U kunt de trackingsjablonen op account-, campagne- of advertentieniveau bijwerken zonder uw advertenties opnieuw ter goedkeuring in te dienen.

Negative Keywords

Negative Keywords: (Optioneel) Trefwoorden die, wanneer ze worden opgevraagd, geen advertentie activeren. Gebruik de volgende syntaxis, zonder een minteken (-):

 • Negatieve brede overeenkomst: keyword (wordt niet ondersteund door Microsoft Advertising)
 • Negatieve woordovereenkomst: "keyword"
 • Negatieve exacte overeenkomst: [keyword]

Scheid meerdere waarden met komma's of voer deze op afzonderlijke regels in. U kunt maximaal 2000 negatieve trefwoorden in één bewerking invoeren of plakken.

NOTE
 • De maximumlengte per trefwoord is 80 tekens en niet meer dan 10 woorden. Het trefwoord mag alleen letters, cijfers en de volgende speciale tekens bevatten: spatie # $ & _ - " [ ] ' + . / :
 • U kunt negatieve trefwoorden instellen op campagne- en advertentieniveau vanuit de instellingen voor de campagne en de advertentiegroep of vanuit de Keywords > Negatives weergeven. Negatieven op campagnereniveau worden op ad-groepsniveau toegepast.
 • Een Google Ads het bestaande trefwoord of het overeenkomende type wordt verwijderd en er wordt een nieuw trefwoord gemaakt.

Negative Websites

Negative Websites: (Alleen campagnes op het display/native netwerk; (optioneel) Sites in het weergavenetwerk waarop u uw advertenties niet wilt weergeven. Als u meerdere tekenreeksen wilt opgeven, scheidt u deze met komma's of voert u ze op afzonderlijke regels in. Geldige indelingen zijn:

U kunt negatieve websites instellen op campagne- en advertentieniveau. Negatieven op campagnereniveau worden op ad-groepsniveau toegepast.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c