Een FTP-account instellen voor het uploaden van bulksbladen

U kunt optioneel bulksbladbestanden voor ondersteunde advertentienetwerken uploaden naar een opgegeven FTP-account om deze op te halen en automatisch te posten. De map wordt elk uur gescand en nieuwe bestanden worden gepost in de volgorde waarin ze zijn ontvangen.

Opgewonnen bulksbladbestanden en eventuele foutbestanden die tijdens het posten worden gemaakt, worden weergegeven in de Bulksheets weergeven.

NOTE
Als u ook voorraadfeed-bestanden uploadt via FTP, gebruikt u een aparte FTP-map voor bulksheet-bestanden.
  1. Neem contact op met het accountteam van de Adobe om een FTP-account in te stellen voor het uploaden van bulkbladbestanden.

    Het accountteam van uw Adobe geeft u de FTP-locatie en uw gebruikersnaam en wachtwoord.

  2. (Optioneel) Vraag het accountteam van de Adobe om e-mailmeldingen te ontvangen over bulkbladbestanden die via uw FTP-account zijn verwerkt.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c