Een speciaal rapport genereren

 1. Klik in het hoofdmenu op Search> Insights & Reports >Reports.

 2. Klik op de werkbalk boven de tabel met gegevens op Create Report, houd de cursor boven Specialty Reports en klik vervolgens op de knop rapporttype.

 3. (Optioneel) In het dialoogvenster Report Settings venster, de standaardinstelling wijzigen rapportinstellingen:

  1. (Optioneel) Voer een aangepaste naam in voor het rapport en voor de sjabloon (als u het rapport opslaat als een sjabloon).

  2. (Optioneel) Als u de rapportinstellingen als een sjabloon wilt opslaan, schakelt u het selectievakje naast Save as template.

  3. (Optioneel) Op de Basic Settings selecteert u een bestaande rapportsjabloon om de standaardbasisinstellingen voor het rapport te gebruiken of te wijzigen.

  4. (Optioneel) Klik op de knop Columns tab en wijzig de standaardkolommen in het rapport.

   Standaard worden alle monetaire gegevens in rapporten weergegeven in de notatie voor Amerikaanse dollars (zoals 1.000,00). Als u de waarde wilt weergeven in de juiste valutanotatie (maar zonder valutasymbolen in CSV- en TSV-notaties), voegt u "Currency". Als het rapport gegevens bevat voor rekeningen met verschillende valuta's, dan kan "Total" monetaire waarden zijn de som van alle getallen in de kolom, ongeacht de valuta.

  5. (Optioneel) Klik op de knop Advanced Filters en wijzigt u de standaard geavanceerde opties.

  6. (Optioneel) Klik op de knop Attribution en wijzigt u de standaardtoewijzingsregel.

  7. (Optioneel) Klik op de knop Scheduling and Delivery en wijzigt u de standaardopties voor planning en levering.

 4. (AdWords Conversion Report en AdWords Shopping Performance Report alleen; optioneel) Als u de eerste 50 regels van het rapport wilt bekijken, klikt u op Preview. Klik op Back om op de pagina van rapportmontages terug te komen.

 5. Klik op Create.

Als u geen rapportprogramma specificeerde, dan wordt het rapport in werking gesteld onmiddellijk; anders, wordt het in werking gesteld volgens het gespecificeerde programma. De rapportnaam wordt toegevoegd aan de Latest Reports weergave. Als u het rapport als malplaatje bewaarde, dan wordt het ook toegevoegd aan Templates weergave. Wanneer het rapport is voltooid, kan het bestand worden geopend of opgeslagen. Sjablonen zijn direct beschikbaar.

Als u een e-mailadres hebt ingevoerd voor een melding, ontvangt elke ontvanger een melding wanneer de rapporttaak is voltooid of mislukt, op basis van de geconfigureerde meldingsinstellingen voor rapporten.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c