Search Engine Account Report

De Search Engine Account Report omvat kosten, klik, en (naar keuze) omzettingsgegevens voor één of meerdere rekeningen van het advertentienetwerk met campagnes. Standaard bevatten de gegevens één rij voor elke toepasselijke account voor elke tijdeenheid in het opgegeven datumbereik, en de rijen staan eerst in oplopende volgorde via het ad-hocnetwerk en vervolgens per account.

U kunt gegevens van de voorgaande 36 maanden weergeven.

Standaardkolommen

Voor beschrijvingen van alle standaardkolommen en aangepaste kolommen raadpleegt u "Kolommen rapporteren voor basis- en geavanceerde rapporten."

 • Account
 • Search Engine
 • Start Date
 • End Date
 • Impressions
 • Cost
 • Clicks
 • CPC
 • Avg Position
 • Impr. (Abs. Top) %
 • Impr. (Top) %
 • ViewThroughConversions
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c