Fouten in werkbladen

Met Zoeken, Sociaal en Commerce worden twee typen foutbestanden gegenereerd tijdens bewerkingen met bulksheet:

  • SE-fouten: Wanneer een bestand wordt gepost maar het ad-netwerk niet alle gegevens accepteert, wordt een foutbestand met de naam <uploaded file name>_se_errors.<extension used for the bulksheet> wordt gemaakt. Wanneer sommige maar niet alle rijen werden goedgekeurd, toont het foutendossier de rijen die niet werden gepost en een verklaring van elke fout zodat kunt u het verbeteren. De fouten worden opgenomen in het gedeelte "SE Error Message" kolom.
NOTE
Als u Google Ads advertenties die in strijd zijn met het reclamebeleid van het advertentienetwerk maar in aanmerking komen voor uitzonderingen , worden die advertenties automatisch opnieuw gepost met vrijstellingsverzoeken . Als de vrijstellingsaanvraag mislukt, wordt informatie over de schending opgenomen in het foutbestand.
  • EF-fouten: Wanneer een bestand of afzonderlijke rijen in het bestand niet kunnen worden geüpload of verwerkt met de bulkspaginabewerking, wordt een foutbestand met de naam <uploaded file name>_ef_errors.<extension used for the bulksheet>. Als het probleem zich bij afzonderlijke rijen voordoet, worden deze rijen opgenomen met een uitleg van elke fout, zodat u deze kunt corrigeren. De fouten worden opgenomen in het gedeelte "EF Error Message" kolom.

SE Error berichten

Fouten in de SE Error de kolom komt direct van het advertentienetwerk.

EF Error berichten

De volgende fouten kunnen in de EF Error kolom in EF Errors bestanden.

Downloaden/fouten maken

Categorie
Bericht
Beschrijving
Algemeen
Internal Error: Please Try Creating the bulksheet Again. If Problem Persists Contact Technical Support
De bewerking is volledig mislukt als gevolg van een niet-gecategoriseerde of niet-afgehandelde fout. Als het probleem aanhoudt, contacteer uw Team van de Rekening van de Adobe om de oorzaak te onderzoeken.
Pre-Sync Failed. Please Try Creating the bulksheet Again. If Problem Persists Contact Technical Support
Search, Social & Commerce kon niet synchroniseren met het advertentienetwerk voordat het bulksblad werd gemaakt. Er is dus geen bulksheet gemaakt. Neem contact op met het accountteam van de Adobe als het probleem zich blijft voordoen.

Uploadfouten

Categorie
Bericht
Beschrijving
Algemeen
Internal Error: Please Try Uploading the bulksheet Again. If Problem Persists Contact Customer Care
De bewerking is mislukt. Neem contact op met het accountteam van de Adobe als het probleem zich blijft voordoen.
Alle entiteiten
Invalid Fields. [ongeldige velden en fout]
De opgegeven gegevens ontbreken of zijn ongeldig.
Invalid Reference Given
De id van de entiteit op het advertentienetwerk of de id van een bovenliggende entiteit (zoals de account-id) komt niet overeen met een entiteit in Zoeken, Sociaal en Commerce. Dit kan voorkomen wanneer u identiteitskaart in het bulksblad uitgeeft.
<Entity> is deleted or expired
De entiteit is verlopen of verwijderd en u kunt de eigenschappen ervan niet wijzigen. De entiteit kan worden verwijderd wanneer iemand de status handmatig heeft bewerkt.
<Entity> status should be Active or Paused
(Nieuwe entiteiten) Een nieuwe entiteit kan alleen "Actief" of "Gepauzeerd" zijn.
Duplicate Entries are present
Voor dezelfde entiteit worden meerdere rijen opgenomen, met verschillende kenmerken in elke rij. U kunt de wijzigingen in één rij samenvoegen.
Invalid AMO ID given
De AMO-id voor de rij bestaat niet. Dit kan voorkomen als u identiteitskaart in het bulksblad uitgeeft.
Invalid row given
De rij bevat niet genoeg informatie om het entiteitstype te bepalen. Bewerk de rij om alle vereiste velden voor het eenheidstype op te nemen.
Accounts
Provide Valid Account Details
(Opsommingstekens voor meerdere accounts) Account-id's worden niet in alle rijen opgenomen. Voer waarden in voor een van de volgende combinaties van kolommen voor elke rij: a) "AMO ID" of b) "Account Name" en "Platform."
Account is disabled. Disabled Accounts cannot be processed
Search, Social & Commerce heeft geen toegang tot de advertentienetwerkaccount, dus u kunt geen campagnegegevens maken of bewerken. Controleer of de gegevens voor de zoekaccount correct zijn en of de account is ingeschakeld.
Campagne
Invalid Shopping Country specified
(Winkelcampagnes) De waarde in "Sales Country" veld is ongeldig. Een lijst met geldige landen bekijken for Google Ads en for Microsoft Advertising.
Alle campagneonderdelen
Campaign creation failed
De bovenliggende campagne is niet gemaakt, dus deze entiteit is niet gemaakt. Zorg ervoor dat alle bovenliggende entiteiten alle vereiste velden bevatten.
Advertentiegroep
Campaign Row missing
De opgegeven bovenliggende campagne bestaat niet, dus de ad-groep is niet gemaakt. Maak de bovenliggende campagne in een nieuwe rij.
New adgroup has both keywords and placement
Een advertentiegroep kan trefwoorden of plaatsingen bevatten, maar niet beide. Maak aparte ad-hocgroepen voor trefwoorden en plaatsingen.
No corresponding keyword for Adgroup
(Yandex) De advertentiegroep is niet gemaakt omdat deze niet minstens één trefwoord bevat.
No corresponding creative for Adgroup
(Yandex) De advertentiegroep is niet gemaakt omdat deze niet ten minste één advertentie bevat.
Creative Row Missing
(Yandex) De advertentiegroep is niet gemaakt omdat deze niet ten minste één advertentie bevat.
Alle componenten van de advertentiegroep
Adgroup creation failed
De bovenliggende ad-groep is niet gemaakt, dus deze entiteit kan niet worden gemaakt. Dit kan komen door een fout in de velden van de advertentiegroep of omdat de bovenliggende campagne is mislukt. Zorg ervoor dat alle bovenliggende entiteiten alle vereiste velden bevatten.
Adgroup Row Missing
De opgegeven bovenliggende en bovenliggende groep bestaat niet, zodat de entiteit niet kan worden gemaakt. Maak de bovenliggende ad-groep in een nieuwe rij.
Cannot modify Tracking Template at Keyword / Creative / Site Link level until Account has been migrated to use Upgraded URLs. Please retry after migration
De "Tracking Template" veld is alleen voor accounts die gebruikmaken van uiteindelijke/geavanceerde URL's. Verwijder de waarde totdat u de account hebt gemigreerd voor het gebruik van de uiteindelijke/geavanceerde URL's.
Advertentie
Cannot modify attributes other than status code and url for <ad type>
(Andere typen toevoegen dan tekst, uitgevouwen tekst, product, installatie van de app en dynamisch zoeken) U kunt alleen de status en URL voor dit advertentietype bewerken.
The number of creatives under an AdGroup should not exceed 50
Elke advertentiegroep kan maximaal 50 advertenties bevatten, en dit bulksblad bevat meer dan 50. Verminder het aantal advertenties.
Cannot modify an ad which is either deleted/expired or under an deleted/expired campaign
De advertentie bevindt zich in een verlopen of verwijderde bovenliggende entiteit, zodat u deze niet kunt bewerken.
Trefwoord
Cannot modify a keyword/website/product which is under deleted Adgroup or Campaign
De bovenliggende campagne of advertentiegroep is verwijderd of verlopen, zodat u de entiteit niet kunt wijzigen.
Plaatsing
Cannot modify a keyword/website/product which is under deleted Adgroup or Campaign
De bovenliggende campagne of advertentiegroep is verwijderd of verlopen, zodat u de entiteit niet kunt wijzigen.
Cannot specify placement bids for websites under Display Select enabled Campaign with Search and Display Networks
(Google Ads) U kunt alleen op plaatsen bieden in campagnes op het zoeknetwerk of alleen op het netwerk van inhoud, maar niet op campagnes die zich richten op zowel zoek- als inhoudsnetwerken.
Winkelproductgroep
Cannot delete Everything Else manually. It will be deleted automatically when all Product Group Conditions under the same parent are removed
Elke productgroep moet een "Everything Else". U kunt een "Everything Else"-groep; deze wordt automatisch verwijderd wanneer u alle andere productgroepen op hetzelfde niveau verwijdert.
Cannot modify a keyword/website/product which is under deleted Adgroup or Campaign
De bovenliggende campagne of advertentiegroep is verwijderd of verlopen, zodat u de entiteit niet kunt wijzigen.
Sitelink
Sitelinks Cannot update more than 10 site links per campaign
(Yandex Alleen) Het bericht is onjuist. Elke campagne kan maximaal vier (geen 10) sitelinks bevatten en dit bulksblad bevat meer dan vier. Verwijder enkele sitelinks.
Cannot update sitelinks under deleted/expired campaign
De bovenliggende campagne is verlopen of verwijderd, zodat u de sitelink niet kunt bewerken.
Creative creation failed
(Yandex) De sitelink kan niet worden gemaakt omdat de advertentie niet is gemaakt.
Locatiedoel
Cannot modify locations under deleted campaigns or adgroups
De bovenliggende campagne of advertentiegroep is verwijderd of verlopen, zodat u de locatiedoelen niet kunt bewerken.
Uitsluitingen
Other than status is modified
U kunt alleen de status van een uitsluiting bewerken ("Active" of "Deleted").
Doelstellingen/publiek van de Google-lijst voor hermarketing
Invalid Audience given
(Google Ads campagnes slechts) het doel RLSA beantwoordt niet aan een bestaande RLSA (publiek). Corrigeer de waarden in het veld "Audience" en "RLSA Target" kolommen.

Post-fouten

De volgende fouten treden op in EF Errors alleen bestanden. De meeste postingsfouten komen van het advertentienetwerk en zijn inbegrepen in een dossier van de Fouten van SE.

Categorie
Bericht
Beschrijving
Algemeen
Internal Error: Please Try Posting the bulksheet Again. If Problem Persists Contact Customer Care
De bewerking is mislukt. Neem contact op met het accountteam van de Adobe als het probleem zich blijft voordoen.
Alle entiteiten
Entity is gepost aan advertentienetwerk
De entiteit werd op het advertentienetwerk geplaatst, maar werd niet tegelijkertijd gesynchroniseerd met Search, Social, & Commerce, zodat zijn de entiteitgegevens niet onmiddellijk beschikbaar in Zoeken, Sociale, & Commerce. Het synchronisatieproces wordt nu automatisch geactiveerd.

Wanneer grote hoeveelheden gegevens worden gesynchroniseerd, zijn de gegevens mogelijk enkele uren of langer niet beschikbaar in Zoeken, Sociale media en Commerce.
Skipping <ENTITY> creation since <PARENT ENTITY> creation failed.
De bovenliggende entiteit kon niet worden gemaakt, dus deze onderliggende entiteit is niet gemaakt.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c