Aanhangsel - Vereiste gegevens voor het informatieblad voor Yandex rekeningen

Om te creëren en bij te werken Yandex Campagne gegevens in bulk, kunt u Onderzoek, Sociale, & het bulksbladdossiers van de Handel gebruiken die specifiek voor worden geformatteerd Yandex rekeningen. U kunt een van beide bulkbladbestanden genereren voor bestaande accounts in de vereiste bestandsindeling of b) handmatig aanmaken (zie "Ondersteunde bestandsindelingen voor bulkbladbestanden" voor algemene informatie over de ondersteunde bestandsindelingen).

Elk bulksblad moet de koptekstvelden en de bijbehorende gegevensvelden bevatten die zijn vereist voor de specifieke bewerkingen die u wilt uitvoeren (zoals het maken van een advertentie). Als een veld niet vereist is, kunt u het weglaten uit de koptekst- en gegevensrijen. Alle aangepaste kolommen worden verwijderd wanneer u het bulkbladbestand uploadt.

Hieronder vindt u de beschikbare koptekstvelden en beschrijvingen van de bijbehorende gegevensvelden, plus meer informatie over de velden die u nodig hebt om gegevens toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.

Beschikbare gegevensvelden

In de volgende tabel wordt aangegeven welke velden verplicht, optioneel of niet van toepassing zijn wanneer u elk type componentrecord toevoegt, bewerkt of verwijdert. Wanneer een veld niet van toepassing is op de handeling, wordt een waarde die in het veld is ingevoerd, genegeerd.

NOTE
 • De waarden in alle tekstkolommen zijn hoofdlettergevoelig.
 • Wanneer u een nieuwe record maakt en geen waarden opneemt voor alle vereiste gegevensvelden, worden aan sommige van deze velden de opgegeven standaardwaarden toegewezen.
 • Voor gebieden die hieronder niet worden gespecificeerd, wordt de standaardwaarde voor het advertentienetwerk gebruikt.
 • Voor een lijst met beschikbare rijen voor opsommingstekens in het dialoogvenster Download Bulksheet dialoogvenster, zie "Opsommingstekstrijen per ad-netwerk."
TIP
De volgende tabel is breed. Gebruik indien nodig de schuifbalk onder aan de tabel om de volledige inhoud weer te geven. U kunt de inhoudsopgave of het rechterdeelvenster ook tijdelijk verbergen door op Linkervenster verbergen boven aan het linkervenster of Rechtervenster verbergen boven aan het rechterdeelvenster.
Veld
Campagne
Advertentiegroep
Trefwoord
Tekst toevoegen
Sitelink
Beschrijving
Platform
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
(Opgenomen in gegenereerde bulksbladen ter informatie) Het advertentieplatform. Vereist, tenzij elke rij een AMO-id voor de entiteit bevat.
Acct Name
Vereist/optioneel
Vereist/optioneel
Vereist/optioneel
Vereist/optioneel
Vereist/optioneel
(Opgenomen in gegenereerde bulksbladen ter informatie) Het advertentieplatform. Vereist, tenzij elke rij een AMO-id voor de entiteit bevat.
Campaign Name
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
De unieke naam die een campagne voor een account identificeert.
Campaign Start Date
Vereist: Maken
Optioneel: bewerken of verwijderen
nvt
nvt
nvt
nvt
De eerste datum waarop biedingen voor een campagne mogen worden ingediend, in de tijdzone van de adverteerder en in een van de volgende formaten: m/d/jjjj, m/d/jj, m-d-jjjj of m-d-jj. Het gebrek voor nieuwe campagnes is de huidige dag.
Campaign Budget
Vereist: Maken
Optioneel: bewerken of verwijderen
nvt
nvt
nvt
nvt
Een levenslange uitgavenlimiet voor de campagne, met of zonder monetaire symbolen en leestekens.
Delivery Method
Vereist: Maken
Optioneel: bewerken of verwijderen
nvt
nvt
nvt
nvt

Hoe snel om advertenties voor de campagne elke dag te tonen:

 • Standard (Distributed) (de standaardinstelling voor nieuwe campagnes): uw advertenties over de dag verspreiden.
 • Accelerated: Zo vaak mogelijk advertenties weergeven totdat uw budget is bereikt. Hierdoor worden uw advertenties mogelijk niet later op de dag weergegeven.
Ad Group Name
nvt
Vereist
Vereist
Vereist
nvt
De advertentiegroep.
Ad Title
nvt
nvt
nvt
Vereist
nvt
De kop van de banner (advertentie). De maximumlengte is 33 tekens en een enkel woord mag niet meer dan 23 tekens bevatten.

Opmerking: Als u de kopie van de advertentie wijzigt, verwijdert u de bestaande advertentie en maakt u een nieuwe advertentie.
Ad Description
nvt
nvt
nvt
Vereist
nvt
De hoofdtekst van de banner (advertentie). De maximumlengte is 75 tekens en een enkel woord mag niet meer dan 22 tekens bevatten.

Opmerking: Als u de kopie van de advertentie wijzigt, verwijdert u de bestaande advertentie en maakt u een nieuwe advertentie.
Base URL
nvt
nvt
Optioneel
Vereist
nvt
De bestemmingspagina URL waaraan de eind - gebruikers worden genomen wanneer zij uw advertentie klikken, met inbegrip van om het even welke toevoegingsparameters die voor de campagne of de rekening worden gevormd. De maximumlengte is 1024 tekens, inclusief het protocol.

Basis/definitieve URLs op het sleutelwoordniveau treedt URLs op het advertentieniveau en hoger met voeten.
Destination URL
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
(Opgenomen in gegenereerde bulksbladen voor informatiedoeleinden; niet gepost naar het advertentienetwerk) Voor accounts met doel-URL's is deze waarde de URL die een advertentie koppelt aan een basis-URL/bestemmingspagina op de website van de adverteerder (soms via een andere site die de klik bijhoudt en de gebruiker vervolgens doorstuurt naar de bestemmingspagina). Het omvat om het even welke toevoegingsparameters die voor de Onderzoek, Sociale, & de campagne of de rekening van de Handel worden gevormd. Als u URL's voor bijhouden hebt gegenereerd, is deze waarde gebaseerd op de volgende parameters in uw accountinstellingen en campagnemontages. Als u toevoegde en netwerk-specifieke parameters, kunnen zij met de gelijkwaardige parameters voor Onderzoek, Sociale, & Handel worden vervangen.
SiteLink Title
nvt
nvt
nvt
nvt
Vereist
De sitelink-tekst. Voor nieuwe sitelinks neemt u de naam van de campagne op in de sitelink-rij. Voor sitelinks op ad-groepsniveau of op ad-niveauniveau neemt u ook de naam van de advertentiegroep of de titel en tekst van de advertentie op.

Opmerking: U kunt maximaal vier sitelinks hebben.
SiteLink Base URL
nvt
nvt
nvt
nvt
Vereist
De basis-URL voor een sitelink; dit moet de basis-URL voor de banner zijn. Zie "Base URL."
SiteLink Destination URL
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
De doel-URL voor een sitelink; dit moet de doel-URL voor de banner zijn. Zie "Destination URL."
Keyword
Optioneel / n.v.t.
nvt
Vereist
nvt
nvt

De woordgroep (trefwoordtekenreeks). Een advertentie moet ten minste één zin hebben. Elk trefwoord mag maximaal zeven woorden bevatten, met uitzondering van stopwoorden.

Opmerkingen:

 • Als u een uitdrukking op campagnereniveau wilt uitsluiten, stelt u de optie Match Type tot Negative.
 • Als u een woordgroep wijzigt, verwijdert u de bestaande woordgroep en maakt u een nieuwe woordgroep.
 • Een Yandex trefwoordgroep of type overeenkomst verwijdert de bestaande trefwoorduitdrukking en maakt een nieuwe trefwoordgroep.
Max CPC
nvt
Vereist: Maken
Optioneel: bewerken of verwijderen
Optioneel
nvt
nvt
De maximumkosten per klik (CPC), die het hoogste bedrag is om voor een banner (advertentie) te betalen klikt op het onderzoeksnetwerk, met of zonder monetaire symbolen en interpunctie. U kunt waarden instellen voor advertentiegroepen en trefwoorden. De standaardinstelling voor een nieuw trefwoord wordt overgenomen van het niveau van de advertentiegroep.
Match Type
Optioneel / n.v.t.
nvt
Optioneel: maken
Vereist/optioneel: bewerken of verwijderen
nvt
nvt
De optie voor trefwoordafstemming voor de woordgroep: Content of Search. Definieer negatieve trefwoorden met "Negative Keywords" kolom.

Opmerking: Een Yandex trefwoordgroep of type overeenkomst verwijdert de bestaande trefwoorduitdrukking en maakt een nieuwe trefwoordgroep.
Search Network Status
Optioneel
nvt
nvt
nvt
nvt
Of advertenties op het zoeknetwerk moeten worden geplaatst: Yes (de standaardwaarde) of No.
Inhoudsnetwerkstatus
Optioneel
nvt
nvt
nvt
nvt
Of advertenties al dan niet op de Yandex advertentienetwerk (display): Yes (de standaardwaarde) of No.
Negative Keywords (Yandex)
nvt
nvt
Optioneel
nvt
nvt
Negatieve trefwoorden (woordgroepen) die door alle woordgroepen in een advertentiegroep worden gedeeld, voorafgegaan door een minteken (zoals -mykeyword). Als een negatief trefwoord overeenkomt met een trefwoord in een woordgroep, wordt het negatieve trefwoord niet toegepast op de woordgroep.
Param1 (Yandex)
nvt
nvt
Optioneel
nvt
nvt
Waarde van de {param1} substitutievariabele. Het kan maximaal 255 bytes bevatten. Gebruik de waarde om de bestaande waarde te verwijderen [delete] (inclusief de haakjes).
Param2 (Yandex)
nvt
nvt
Optioneel
nvt
nvt
Waarde van de {param2} substitutievariabele. Het kan maximaal 255 bytes bevatten. Gebruik de waarde om de bestaande waarde te verwijderen [delete] (inclusief de haakjes).
Campaign Status
Optioneel: maken of bewerken
Vereist: verwijderen
nvt
nvt
nvt
nvt

De weergavestatus van de campagne: active, archived, deleted, disapproved, pending, of stop (gepauzeerd) De standaardwaarde voor nieuwe campagnes is active.

Opmerkingen:

 • Als een campagne ooit actief is geweest, kunt u het niet schrappen. archiveer het. Campagnes kunnen in sommige situaties automatisch worden gearchiveerd of verwijderd.
 • U kunt de status niet handmatig instellen op disapproved of pending en deze statussen niet wijzigen.
Ad Group Status
nvt
Optioneel: maken of bewerken
Vereist: verwijderen
nvt
nvt
nvt

De weergavestatus van de advertentiegroep: active, archived, deleted, disapproved, pending, of stop (gepauzeerd) De standaardwaarde voor nieuwe advertentiegroepen is active.

Opmerkingen:

 • Als een advertentiegroep ooit actief is geweest, kunt u het niet schrappen. archiveer het. U kunt de status niet handmatig instellen op disapproved of pending en deze statussen niet wijzigen.
Ad Status
nvt
nvt
nvt
Optioneel: maken of bewerken
Vereist: verwijderen
nvt
De weergavestatus van de banner (advertentie): active, archived, deleted, disapproved, pending, of stop (gepauzeerd) De standaardwaarde voor nieuwe banners is active.

Opmerking: u kunt de status niet handmatig instellen op disapproved of pending en deze statussen niet wijzigen.
Keyword Status
nvt
nvt
Optioneel: maken of bewerken
Vereist: verwijderen
nvt
nvt
De weergavestatus van de woordgroep (trefwoord): active. De standaardinstelling voor nieuwe woordgroepen is active.

Opmerking: u kunt de status niet handmatig instellen op disapproved of pending en deze statussen niet wijzigen.
SiteLink Status
nvt
nvt
nvt
nvt
Optioneel: maken of bewerken
Vereist: verwijderen
De weergavestatus van de sitelink: * actief of * gepauzeerd. De standaardinstelling voor nieuwe sitelinks is * actief.
Campaign ID
n.v.t. maken
Vereist/optioneel: Bewerken
Optioneel: verwijderen
Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel
De unieke id die een bestaande campagne identificeert. In CSV- en TSV-bestanden moet dit worden voorafgegaan door één aanhalingsteken (').[1] Deze optie is alleen vereist wanneer u de naam van de campagne wijzigt, tenzij de rij een AMO-id voor de campagne bevat.
Ad Group ID
nvt
n.v.t. maken
Vereist/optioneel: Bewerken
Optioneel: verwijderen
Optioneel
Optioneel
nvt
De unieke id die een bestaande advertentiegroep identificeert. In CSV- en TSV-bestanden moet dit worden voorafgegaan door één aanhalingsteken (').[1:1] Deze optie is alleen vereist wanneer u de naam van de advertentiegroep wijzigt, tenzij de rij een AMO-id voor de advertentiegroep bevat.
Ad ID
nvt
nvt
nvt
n.v.t. maken
Vereist/optioneel: bewerken of verwijderen
nvt
De unieke id die een bestaand trefwoord identificeert. In CSV- en TSV-bestanden moet dit worden voorafgegaan door één aanhalingsteken (').[1:2] Vereist slechts wanneer u de sleutelwoordnaam verandert, tenzij de rij a) voldoende bezitskolommen omvat om het sleutelwoord te identificeren of b) een identiteitskaart van AMO.
Keyword ID
nvt
nvt
n.v.t. maken
Vereist/optioneel: Bewerken
Vereist: verwijderen
nvt
nvt
De unieke id die een bestaand trefwoord identificeert. In CSV- en TSV-bestanden moet dit worden voorafgegaan door één aanhalingsteken (').[1:3] Vereist slechts wanneer u de sleutelwoordnaam verandert, tenzij de rij a) voldoende bezitskolommen omvat om het sleutelwoord te identificeren of b) een identiteitskaart van AMO.
AMO ID
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
(In gegenereerde opsommingstekens) en Adobe-generated unique identifier for a synced entity. Voor responsieve zoekadvertenties is de AMO-id vereist om advertenties te bewerken of te verwijderen, tenzij u de Ad ID. Als u gegevens voor alle andere entiteitstypen met een AMO-id wilt bewerken, moet de AMO-id de gegevens bewerken of verwijderen, tenzij u de id van de entiteit en de bovenliggende entiteit-id opneemt.

Zoek, Sociaal, & Handel gebruikt de waarde om de correcte identiteit te bepalen uit te geven maar post identiteitskaart niet aan het advertentienetwerk.
[Advertiserspecifieke labelclassificatie]
Optioneel
Optioneel
Optioneel
Optioneel
nvt
(Benoemd voor een advertentiespecifieke labelclassificatie, zoals "Kleur" voor een labelclassificatie genaamd Kleur) Een waarde voor de opgegeven classificatie die aan de entiteit is gekoppeld. U kunt per entiteit slechts één waarde per classificatie opnemen (zoals "rood" voor de labelclassificatie "Kleur" voor campagne A). De maximumlengte is 100 tekens en de waarde kan ASCII- en niet-ASCII-tekens bevatten.

De classificaties van het etiket en hun etiketwaarden worden toegepast op alle kindcomponenten; de nieuwe componenten die later worden toegevoegd worden automatisch geassocieerd met het etiket. De etiketclassificaties voor productgroepen worden toegepast op het eenheidniveau (het meest korrelige).

De classificatienaam en de classificatiewaarde zijn niet hoofdlettergevoelig.
Constraints
Optioneel
Optioneel
Optioneel
nvt
nvt
Een beperking die aan de entiteit is toegewezen. U kunt slechts één beperking per entiteit toewijzen.

Restricties worden overgeërfd door onderliggende entiteiten, zodat u geen waarden voor onderliggende entiteiten hoeft in te voeren, tenzij u de overgeërfde waarden wilt overschrijven.
EF Error Message
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
(Opgenomen in gegenereerde bulksbladen ter informatie) Tijdelijke aanduiding voor het weergeven van foutberichten van Zoeken, Sociale Zaken en Handel met betrekking tot gegevens in de rij; foutberichten worden opgenomen in EF Errors bestanden. Deze waarde wordt niet naar het advertentienetwerk gepost.
 1. Excel zet grote aantallen in wetenschappelijke aantekening (zoals 2.12E+09 voor 2115585666) om wanneer het dossier opent. Als u cijfers in de standaardnotatie wilt weergeven, selecteert u een willekeurige cel in de kolom en klikt u in de formulebalk. ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c