Bewerkingen die u kunt uitvoeren in bulksbladen

U kunt campagnegegevens toevoegen, bewerken en verwijderen via bulksbladen voor ondersteunde advertentienetwerken.

Neem een aparte gegevensregel op voor elke campagnecomponent (campagne, groep, trefwoord of tekstadvertentie) die u wilt toevoegen, bewerken of verwijderen, of voor de eigenschappen die u wilt toevoegen, bewerken of verwijderen. Als u bijvoorbeeld een campagne wilt maken met één advertentiegroep, één trefwoord en één advertentie (in totaal vier componenten), hebt u vier aparte gegevensregels nodig. Als u de opdracht Ad Group Name voor een advertentiegroep (één component) hebt u echter slechts één regel nodig. Op dezelfde manier hebt u slechts één regel nodig als u vier verschillende eigenschappen voor één advertentiegroep (één component) wilt bewerken.

De volgende regels zijn van toepassing op het werken met campagnecomponenten en hun eigenschappen.

 • Toevoegen:

  • Als u een component wilt toevoegen, neemt u alle velden op die nodig zijn om die component toe te voegen, plus eventueel velden voor een van de eigenschappen van de component.

  • Een eigenschap toevoegen voor een bestaande component, zoals de eigenschap Ad Group End Date voor een advertentiegroep, omvat alle gebieden die worden vereist om die component (ad groep) uit te geven plus het gebied voor het bezit (Ad Group End Date).

 • Als u een eigenschap voor een bestaande component wilt bewerken, neemt u alle velden op die vereist zijn om die component te bewerken, plus het veld voor de eigenschap.

  Als u het eigenschapveld leeg laat, blijft de bestaande waarde behouden.

 • Verwijderen:

  • Als u een bestaande component wilt verwijderen, neemt u alle velden op die nodig zijn om die component te bewerken en wijzigt u de status in Deleted. Als u bijvoorbeeld een Google Ads advertentiegroep, neemt u de Campaign Name, Ad Group Name, Ad Group Status met een waarde van Deleted, en Ad Group ID.

  • (Param1, Param2, en Param3 Alleen waarden) Een bestaande paramN waarde voor een trefwoord, alle velden opnemen die nodig zijn om het trefwoord te bewerken en ook de bestaande paramN waarde door de waarde in te voeren [delete] (inclusief de haakjes) in het desbetreffende veld.

  • (Toegestane eigenschapsvelden) Als u een bestaande eigenschapswaarde voor een component wilt verwijderen, neemt u alle velden op die nodig zijn om die component te bewerken en verwijdert u ook de eigenschapswaarde door de waarde in te voeren [delete] (inclusief de haakjes). Toegestane velden zijn:

   • (Google Ads alleen) Description Line 1, Description Line 2

   • (Google Ads en Microsoft Advertising alleen) Product Scope Filter, Base URL/Final URL, Tracking Template

NOTE
Wanneer u een waarde opneemt in een veld dat niet van toepassing is op de handeling, wordt de waarde die in het veld wordt ingevoerd, genegeerd.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c