Een Advertising Insight

  1. Klik in het hoofdmenu op Search> Insights & Reports >Advertising Insights.

  2. Klik in het linkermenu op Rapporten .

  3. In de Generated Insights voert u een van de volgende handelingen uit:

    • Klik op de rapportinstantie.

    • Plaats de curseur over de rapportinstantie, en klik dan Downloaden .

  4. Open of sla het bestand op volgens de normale procedure van uw browser.

    Als het bestand is gecomprimeerd, pakt u de afzonderlijke bestanden uit in een map voordat u ze weergeeft.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c