Een rapport weergeven of opslaan

U kunt een rapport in Webbrowser bekijken of de rapportgegevens openen of opslaan als Microsoft Excel werkboek, een lusje-gescheiden waarden (TSV) dossier, een komma-gescheiden waarden (CSV) dossier, of (sommige rapporttypes) a Microsoft Excel werkboek met tabs.

NOTE
De leden van het Team van de Rekening van de Adobe en beheerdergebruikers kunnen rapporten bekijken die door cliënt en agentrollen worden gecreeerd.
 1. Klik in het hoofdmenu op Search> Insights & Reports >Reports, die voor de Latest Reports tab.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • (Als u een rapport wilt weergeven in de webbrowser) Klik op de rapportnaam.

  • (De rapportgegevens openen of opslaan in een bestand) In het dialoogvenster Export Klik naast de rapportnaam op de naam van een indeling en open of sla het bestand op volgens de normale procedure van uw browser:

   • XLS: Voor een Excel werkboek met één enkel aantekenvel (formaat XLSX). Het rapport bevat één werkblad dat bovenaan wordt gelabeld met de parameters, met één rij voor elke component die wordt gerapporteerd wanneer gegevens voor de component beschikbaar zijn. Rijen zonder gegevens worden weggelaten.

    De basisrapporten omvatten een totaal voor elke numerieke kolom.

   • TSV: Voor een TSV-bestand. Het rapport bevat de parameters en één rij voor elke gerapporteerde component.

   • CSV: Voor een CSV-bestand. Het rapport bevat de parameters en één rij voor elke gerapporteerde component.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c