MSA Ad Extension by Keyword Report

Microsoft Advertisingalleen accounts

In dit rapport worden de afbeeldingen, klikken, uitgaven en gemiddelde kosten per klik van elke advertentie-extensie weergegeven en wordt op type geklikt op trefwoord. Gebruik dit rapport om de prestaties van uw advertentie-uitbreidingen voor elk sleutelwoord te vergelijken.

Wanneer u een rapport met slechts metrische kolommen en geen dimensies in werking stelt, dan bevat het geproduceerde rapport twee dubbele rijen: met samengevoegde gegevens en andere met alle metriek.

U kunt gegevens weergeven voor de laatste 180 dagen. Met Zoeken, Sociaal en Commerce worden de gegevens opgehaald van Microsoft Advertising in real time, en het kan verscheidene notulen vergen om rapporten met groter gegevensvolume te produceren.

NOTE
Wanneer het rapport een grote hoeveelheid gegevens bevat, kan het rapport mislukken. Als dit gebeurt, stel het rapport voor een kleiner tijdinterval in werking.

Standaardkolommen

Voor beschrijvingen van alle standaardkolommen en aangepaste kolommen raadpleegt u "Kolommen rapporteren voor speciale rapporten."

 • SE Account Name
 • Campaign Name
 • Ad Group
 • Keyword
 • Keyword Extension Type
 • Click Type
 • Impressions
 • Clicks
 • Total Clicks
 • CTR
 • CPC
 • Network Account ID
 • Ad Group Status
 • Start Date
 • End Date
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c