De Keyword Assist Report

Adverteerders met Zoeken, Sociale Zaken & Handel klikken het volgen en met omzetting het volgen van van Adobe Advertising, Adobe Analytics (met Analytics integratie), of verstrekt in voer gebruikend een teken (ef_idalleen )

De Keyword Assist Report Hiermee wordt aangegeven op welke trefwoorden of plaatsen de schijf klikt. Het rapport toont elk patroon van betaalde onderzoekssleutelwoorden of plaatsingen die in een omzettingsweg klikken en wijst erop hoe dat patroon aan uw algemene omzettingen droeg. U ziet bijvoorbeeld hoeveel conversies hebben plaatsgevonden wanneer gebruikers eerst op een advertentie klikten die het resultaat was van een trefwoordzoekopdracht naar "leren schoenen" en vervolgens op een advertentie klikte na een trefwoordzoekopdracht naar "schoenen overslaan" en vervolgens een bestelling plaatste. U kunt ook zien hoeveel conversies er zijn opgetreden nadat gebruikers op advertenties hadden geklikt die het resultaat waren van meer dan 10 trefwoorden.

De rapportresultaten omvatten samengevoegde gegevens voor tot N het vroegste betaalde onderzoekssleutelwoord of de plaatsing klikt in de omzettingsweg die binnen de klikraadplegings en de venster van de impressiegolf van de adverteerder optrad. Bijvoorbeeld, als u een weggrootte van vijf (5) selecteert, dan bestaat het rapport uit omzettingspaden die tot de vijf vroegste sleutelwoorden of plaatsen omvatten die klikken, met één rij voor elk patroon van gevolgde kliks kregen. Elke rij omvat het eerste sleutelwoord of de plaatsing in de weg en laatste sleutelwoord of de plaatsing die in omzettingen resulteerden (zelfs als het laatste sleutelwoord buiten de gespecificeerde weggrootte is.) Standaard staan de rijen in oplopende volgorde met het aantal gebeurtenissen in het pad.

NOTE
Als het rapport plaatsingen van inhoud-toegelaten onderzoekscampagnes omvat (die geen sleutelwoorden omvatten), dan Keyword in de kolom staan de toepasselijke namen van de advertentiegroepen, zoals '(Inhoud adgroup) Uw naam van de advertentiegroep.'

U kunt optioneel voor elke rij geaggregeerde conversiegegevens opnemen. Wanneer u omzettingen/opbrengstkolommen in het rapport omvat, wordt elk omzettingstype vertegenwoordigd in vier kolommen, die a) het totale aantal omzettingen tonen, b) het percentage van uw algemene omzettingen die aan dat sleutelwoordpatroon werden toegeschreven, c) de gemiddelde latentie in dagen van de eerste gebeurtenis (op het eerste sleutelwoord) aan een omzetting tonen, en d) de gemiddelde latentie in dagen van de laatste gebeurtenis (op het laatste sleutelwoord) aan een omzetting. Wanneer het omzettingspad meer trefwoorden bevat dan de opgegeven padgrootte, bevat het rapport extra rijen waarin gegevens worden samengevoegd voor conversies die het resultaat zijn van de hogere aantallen trefwoorden (zoals alle patronen waarin wordt geklikt op zes trefwoorden).

U kunt gegevens van de vorige 18 maanden bekijken.

Beschikbare kolommen

Het volgende is de kolommen die voor elk rapport beschikbaar zijn. De standaardkolommen worden standaard automatisch opgenomen. U kunt de beschikbare douanekolommen van de sectie van Kolommen van de rapportmontages toevoegen.

Kolom
Standaard?
Beschrijving
1st Keyword tot 5th Keyword
Standaard
De vijf oudste betaalde zoektrefwoorden of -plaatsing klikken in het conversiepad dat binnen het adverteerderspad is opgetreden klik terugkijkvenster en terugkijkvenster van indruk.

Opmerking: Als het rapport plaatsingen van inhoud-toegelaten onderzoekscampagnes omvat (die geen sleutelwoorden omvatten), dan tonen deze kolommen de toepasselijke namen van de advertentiegroep, zoals "(adgroup inhoud) Uw Naam van de Groep van de Advertentie,"in plaats daarvan.
Path Size
Standaard
Het aantal trefwoorden en/of plaatsen in het conversiepad dat is opgetreden binnen de adverteerders klik terugkijkvenster en terugkijkvenster van indruk.
First Keyword
Standaard
Het eerste trefwoord of de eerste plaatsing in het conversiepad.
Last Keyword
Standaard
Het laatste trefwoord of de laatste plaatsing die tot omzettingen heeft geleid (zelfs als het laatste trefwoord zich buiten de opgegeven padgrootte bevindt).
[Advertiser-specifieke, aangepaste (afgeleide) metriek]
Aangepast
De waarde voor een aangepaste metrische waarde die u hebt gemaakt en die wordt berekend op basis van bestaande metriek.
[Specifieke conversiemetriek voor adverteerders]
Aangepast
Het aantal omzettingen voor een gespecificeerde metrische of metrische plaatsbepaling van de omzetting.
% of Total [metrisch omzetten]
Automatisch
(Niet beschikbaar in rapportmontages maar automatisch inbegrepen in rapportoutput voor elke inbegrepen metrische omzettingen) Het percentage van uw algemene omzettingen over portefeuilles die aan het sleutelwoord en/of plaatsingspatroon werden toegewezen.
6th Keyword tot 10th Keyword
Aangepast
Het zesde tot en met tiende betaalde zoekwoord of de plaatsing klikt in het conversiepad dat binnen de adverteerders is opgetreden klik terugkijkvenster en terugkijkvenster van indruk.

Opmerking: Als het rapport plaatsingen van inhoud-toegelaten onderzoekscampagnes omvat (die geen sleutelwoorden omvatten), dan tonen deze kolommen de toepasselijke namen van de advertentiegroep, zoals "(adgroup inhoud) Uw Naam van de Groep van de Advertentie,"in plaats daarvan.
Avg. Conv. Latency (First Channel To Conversion) [metrisch omzetten]
Automatisch
(Niet beschikbaar in rapportmontages maar automatisch inbegrepen in rapportoutput voor elke inbegrepen metrisch van de omzetting) De gemiddelde vertraging in dagen van de eerste gebeurtenis (op het eerste sleutelwoord of de plaatsing) aan een omzetting.
Avg. Conv. Latency (Last Channel To Conversion) [metrisch omzetten]
Automatisch
(Niet beschikbaar in rapportmontages maar automatisch inbegrepen in rapportoutput) De gemiddelde latentie in dagen van de laatste gebeurtenis (op het laatste sleutelwoord of de plaatsing) aan een omzetting.
Path Frequency
Aangepast
Het aantal keren dat het pad voor deze rij is opgetreden vóór de conversie.
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c