Classificatiewaarden label verwijderen

Als u labelclassificatiewaarden verwijdert, zijn deze niet meer beschikbaar voor toekomstig gebruik en zijn er geen rapportgegevens meer beschikbaar voor de waarden. Alle toewijzingen tussen de waarden en hun bovenliggende labelclassificaties en specifieke accountcomponenten worden verwijderd, maar de bovenliggende labelclassificaties en de campagnecomponenten worden niet verwijderd.

NOTE
Als u eenvoudig een classificatiewaarde wilt loskoppelen van een accountcomponent, raadpleegt u "Classificatiewaarden verwijderen uit campagnecomponenten."
  1. Klik op Search> Campaigns >Label Classifications.

  2. Selecteer in het submenu Label Values.

  3. (Optioneel) Filter de lijst om specifieke labelwaarden op te nemen.

  4. Schakel het selectievakje naast elke labelwaarde in die u wilt verwijderen.

    U kunt maximaal 200 rijen tegelijk verwijderen.

    Voor tips over het selecteren van meerdere rijen raadpleegt u "Meerdere rijen selecteren."

  5. Klik op de werkbalk boven de tabel met gegevens op Verwijderen .

  6. Klik in het bevestigingsbericht Delete.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c