MSA Ad Extension Detail Report

Microsoft Advertisingalleen accounts

Dit rapport toont de indrukken, klikken, uitgaven, en gemiddelde kosten per klik voor individuele en uitbreidingselementen van de advertentie (zoals elke verbinding in een sitelink uitbreiding). Gebruik dit rapport om de doeltreffendheid van uw elementen van de advertentie-uitbreiding te zien.

Wanneer u een rapport met slechts metrische kolommen en geen dimensies in werking stelt, dan bevat het geproduceerde rapport twee dubbele rijen: met samengevoegde gegevens en andere met alle metriek.

U kunt gegevens weergeven voor de laatste 180 dagen. Met Zoeken, Sociaal en Commerce worden de gegevens opgehaald van Microsoft Advertising in real time, en het kan verscheidene notulen vergen om rapporten met groter gegevensvolume te produceren.

NOTE
Wanneer het rapport een grote hoeveelheid gegevens bevat, kan het rapport mislukken. Als dit gebeurt, stel het rapport voor een kleiner tijdinterval in werking.

Standaardkolommen

Voor beschrijvingen van alle standaardkolommen en aangepaste kolommen raadpleegt u "Kolommen rapporteren voor speciale rapporten."

 • SE Account Name
 • Extension Property Value
 • Extension TypeID
 • Campaign Name
 • Ad Group
 • Ad Extension Type
 • Impressions
 • Clicks
 • CTR
 • CPC
 • Ad Extension ID
 • Network Account ID
 • Start Date
 • End Date
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c