RSA Asset Report

Google Adsaccounts met alleen responsieve zoekopdrachten

De RSA Asset Report omvat dagelijkse peilinggegevens voor elk actief (Creative Title of Description) voor responsieve zoekopdrachten (RSA's) in een of meer portfolio's of een of meer accounts, campagnes en advertentiegroepen. Standaard bevatten de gegevens één rij voor elk actief dat ten minste één indruk binnen het opgegeven gegevensbereik heeft gekregen, zelfs als het actief tijdens de verslagperiode was uitgeschakeld (verwijderd). De rijen worden standaard in oplopende volgorde per ad-groep weergegeven. Het rapport kan eventueel labelclassificaties bevatten.

NOTE
Wanneer u de optie "Include rows with no performance data," bevatten de resultaten nog steeds geen gegevens voor elementen die nog nooit gegevens hebben ontvangen.

U kunt gegevens bekijken die op 8 augustus 2022 beginnen.

Standaardkolommen

Voor beschrijvingen van alle standaardkolommen en aangepaste kolommen raadpleegt u "Kolommen rapporteren voor speciale rapporten."

  • Start Date
  • End Date
  • Campaign Name
  • Ad Group
  • Asset
  • Asset Type
  • Impressions
  • Asset Status
  • Position Pinned
recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c