Een Google Ads klant stemt publiek van een Adobe Campaign e-maillijst overeen

Google Adsaccounts die alleen in aanmerking komen voor overeenkomst met klanten

U kunt een Google Ads klant stemt publiek van een e-maillijst in Adobe Campaign door een accountkoppeling en een workflow in te stellen in Campaign.

Hiervoor hebt u toegang nodig tot uw Campaign -instantie en een XML-bestand met de vereiste workflow die uw Adobe-accountteam u zal geven. De instructies kunnen voor verschillende versies van Campaign. Indien nodig kan uw Adobe-accountteam u helpen bij het instellen van de workflow in Campaign.

 1. Verkrijg geloofsbrieven voor een Advertising Search, Social, & Commerce-Geleverde rekening van SFTP.

 2. In Campaign, stelt u levering van de e-maillijst in voor Zoeken naar advertenties, sociale media en handel:

  1. Een externe rekening om uw door Zoeken, Sociaal, & Handel geleverde SFTP-account te koppelen:

   1. Ga in het linkermenu naar [Adobe Campaign v6] > Platform >External Accounts.

   2. Klikken Account maken .

   3. Voer een label in voor de account en selecteer SFTP als het accounttype.

   4. Voer de URL en het poortnummer in voor de Adobe SFTP-server en de mapnaam, gebruikersnaam en wachtwoord van de adverteerder.

   5. Klik op Save.

  2. In Campaign ClientInstalleer het gegevenspakket met de vereiste workflow voor het verzenden van e-mailgegevens:

   1. Ga in de menubalk naar Tools> Advanced >Import Package.

   2. Selecteren Install a package from a file en klik vervolgens op Next.

   3. Het bestand met het gegevenspakket zoeken (AMO_Workflow.xml) op het apparaat of netwerk en klik vervolgens op Next.

   4. Klikken Start en wacht tot de workflow is geïnstalleerd.

  3. Bewerk de geïnstalleerde workflow om desgewenst de filters voor de gegevensquery te bewerken en de nieuwe publieksnaam en de externe SFTP-account te identificeren:

   1. Ga naar Administration> Configuration > Package management >Installed packages en open het pakket.

   2. (Optioneel) Bewerk een van de filters voor de gegevens:

    • In het werkschema, klik de vraagactiviteit (zoals ForkTransition 1) tweemaal.

    • Bewerk de filterexpressies.

    • Klik op Finish.

   3. Geef het segment een naam:

    • Dubbelklik in de workflow op de activiteit Data extraction (File).

    • Aan de Data extraction (File) tabblad, in de File name veld, voer de segmentnaam in met de extensie ".added" (zoals PaidSubscribers.added).

     De segmentnaam mag nog niet bestaan. De segmentnaam is hoofdlettergevoelig en moet bestaan uit ASCII-tekens, maar mag geen onderstrepingstekens bevatten (_).

     Nochtans, als u het segment aan een specifiek wilt toevoegen Google Ad de rekening, dan voeg de segmentnaam met een onderstrepingsteken en toe User SE Account ID (zoek-, sociale en handels-id voor de Google Ads account, niet de account-id van het netwerk):

     _<User SE Account ID>

     Voorbeeld: Paid_Subscribers_1234.added

     note note
     NOTE
     Dit is een uitzondering op de regel die onderstrepingstekens in de bestandsnaam niet toestaat.

     Anders wordt het segment toegevoegd aan alle Google Ads accounts die Search, Social & Commerce synchroniseren voor de adverteerder.

    • De optie behouden voor Generate an outbound transition geselecteerd.

    • Klik op Ok.

   4. Geef de externe account op waarnaar de gegevens worden verzonden:

    • Dubbelklik in de workflow op de activiteit File Transfer.

    • Aan de File Transfer tabblad, in de Remote server selecteert u de optie om Use an external account.

    • In de External account selecteert u het label voor de externe account die u hebt gemaakt in Stap 2.

    • In de Server folder veld, selecteert u de waarde voor de Account veld voor de externe rekening.

    • (Optioneel) Op de Schedule een ander schema voor de bestandsoverdracht op.

     De workflow wordt standaard uitgevoerd om 00:00 (middernacht), zodat alle records worden verwerkt. Om latentie te minimaliseren, plant het werkschema om uiterlijk 18:00 in werking te stellen.

    • Klik op Ok.

Zoek, Sociale, & Handel controleert de folder om de 30 minuten (om NN:30 en NN:59 in de tijdzone van de adverteerder) en beweegt om het even welke dossiers het aan een andere plaats vindt, en leidt dan automatisch tot een publiek van de gegevens en duwt het aan Google om 22:00 (10 p.m.). U kunt elke 30 minuten zoeken naar updates (toevoegingen en aftrekken) in de e-maillijst en het publiek bijwerken op Google Ads dienovereenkomstig om 22.00 uur per dag.

NOTE
 • Als u tussen de verwerkingscycli meerdere versies van een bestand uploadt, wordt het meest recente bestand gebruikt.

 • Met Zoeken, Sociaal en Handel worden geen van de klantgegevens uit uw e-maillijsten opgeslagen die worden gebruikt om een Google Ads publiek.

 • Google Ads Het kan enige tijd duren voordat updates voor een publiek worden verwerkt.

 • Zie Google Ads documentatie over de werking en de beperkingen van klantenovereenkomsten.

recommendation-more-help
bba95088-f653-468b-a1c0-bd1dbc81025c