[Prova AD0-E600 och AD7-E601]{class="badge neutral"}

Certifieringsresa för Adobe Experience Platform Expert

Den här sidan innehåller information om hur du uppnår certifieringen. Den innehåller en beskrivning av provet, studiematerialet, stegvisa instruktioner om certifieringsprocessen och hur du förnyar din certifiering.

Provbeskrivning exam-description

Ta reda på vem som ska göra provet, vilken erfarenhet som rekommenderas och vilka ämnen som ska behandlas på provet.

Gå till information som är specifik för krav 1

Gå till information som är specifik för krav 2

Målgrupp intended-audience

 • Dataarkitekt/ingenjör
 • Solution Architect eller MSA
 • Enterprise Architect
 • Product Manager
 • Marknadsföringsteknologichef
 • Teknisk konsult

Minimal upplevelse minimum-experience

Du borde ha:

 • Grundläggande kunskap om Experience Platform och kan navigera genom användargränssnittet
 • Möjlighet att skapa segment och bygga målgrupper (logik ingår i detta)
 • Möjlighet att konfigurera mål
 • Möjlighet att ansluta segment till mål
 • Möjlighet att skapa insikter/händelser för att reagera och reagera i realtid
 • Förståelse av DULE-konfiguration vid datainmatning, segmentbegränsning under aktiveringar
 • Förståelse för krav på deltagande per kanal
 • Möjlighet att utforma/förstå de data som behöver samlas in och aktiveras med hjälp av bästa praxis för användning av falldatafrekvens och -volym
 • Möjlighet att förstå data som behövs i olika kanaler
 • Möjlighet att avgöra vilka profilattribut som behövs
 • Kunskap om hur ofta segment ska skickas ut via destinationer
 • Kunskap om hur ofta segmentmedlemskap uppdateras

Krav 1: Information för Adobe Experience Platform tekniska grunder (AD0-E600) req-1

AD0-E600-provet avser kunskaper och färdigheter som omfattar grundläggande funktioner och uppgifter som utförs ofta i Adobe Experience Platform på expertnivå.

Information om provet för AD0-E600 exam-details-600

 • Nivå: Expert (1-3 års erfarenhet)
 • Löpande poäng: 35/50
 • Tid: 105 min
 • Leverans: Bearbetad online (kräver kameraåtkomst) eller via testcenter
 • Språk: Engelska
 • Kostnad: $225 (global) / $150 (Indien)
 • Exam ID: AD0-E600

Mål och omfattning för AD0-E600 exam-objectives

I det här avsnittet finns information om testinnehållet.

Avsnitt 1: Datamodellering (20 %)

 • Analysera källdata för att utvärdera primär och sekundär identitet för sammanfogning av profiler
 • Uppvisa kunskap i hur man använder användargränssnittet för att skapa/redigera XDM-scheman.
 • Identifiera DULE-vägledning

Avsnitt 2: Datainmatning (36 %)

 • Uppvisa hur man formaterar och förbereder data för konsumtion
 • Uppvisa hur du ansluter datakällor med OTB-anslutningar
 • Uppvisa hur man importerar källdata via Batch and Streaming
 • Beskriv hur du övervakar dataöverföringar
 • Uppvisa hur dataidentifiering kan utföras på källdata
 • Uppvisa hur man omvandlar data till XDM

Avsnitt 3: Enhetliga profiler (34 %)

 • Validera profiler och inmatning av händelsedata
 • Definiera mellanslag för identitetsnamn
 • Förklara hur identitetsdiagram används av profiltjänsten
 • Identifiera hur man förbättrar profiler med hjälp av datavetenskapens modelleringstjänster
 • Uppvisa hur man bygger upp ett segment med segmentbyggaren och hur segmenteringstjänsten fungerar

Avsnitt 4: Aktivering (10 %)

 • Uppvisa hur man ställer in en destination och hur segmentaktiveringen fungerar
 • Uppvisa och förstå API för dataåtkomst och exportera data via Real-Time CDP

Så här certifierar du dig (AD0-E600) how-to-get-certified

De här stegen tar dig igenom certifieringsprocessen från början till slut.

Steg 1: Skapa ditt konto
note important
IMPORTANT
Offentligt ID krävs: Du MÅSTE använda ett foto-ID som din giltiga form av ID. Mjuka kopior eller digitala ID:n tillåts inte.

Adobe ID-kontonamn: Ditt Adobe ID-kontonamn MÅSTE matcha ditt namn på ditt myndighets-ID. Om du vill uppdatera ditt Adobe ID-kontonamn skickar du e-post certif@adobe.com. Begär den här korrigeringen 72 timmar i förväg. Om namnen inte överensstämmer vid tidpunkten för provet måste du registrera dig för en ny tentamen till en extra kostnad.

Du måste ha en Adobe ID för att kunna boka och ta prov. Om du inte har någon Adobe ID kan du skapa en här.

Det är nödvändigt att ha en Adobe ID av tre skäl:

 • Du behöver en Adobe ID för att skapa och logga in på ditt Adobe Credential Management System-konto. Här kan du se dina certifieringar, examinationshistorik, examinationsmoment och ytterligare information.
 • Du måste vara inloggad på Adobe Credential Management System för att kunna skapa och logga in på ditt Examity-konto. Det är där du ska planera, betala för och ta ditt test.
 • Du måste vara inloggad på Adobe Credential Management System för att kunna genomföra övningstester på Adobe Certification Exam Prep Portal.
Steg 2: Förbered dig för provet med dessa kostnadsfria studiematerial

Studiematerial

Du behöver inte genomgå någon utbildning innan du kan genomföra provet, och enbart utbildning ger dig inte de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara provet. En kombination av utbildning och framgångsrika, arbetsplatsbaserade erfarenheter är avgörande för att du ska få den databas som behövs för att klara provet.

Här följer några förslag på resurser som hjälper dig att förbereda dig:

note note
NOTE
Vissa länkar i det här avsnittet fungerar bara när du har loggat in på Adobe Credential Management System. Logga in lite nu.

Avsnitt 1: Datamodellering

Avsnitt 2: Inmatning av data

Avsnitt 3: Sammanställ profiler

Avsnitt 4: Aktivering

\

Testa

Vi rekommenderar att du gör ett test innan du börjar. Du får obegränsad tillgång till alla tillgängliga övningstester för prov på Adobe expertnivå.

Våra övningstester har alla utvecklats från samma plan som direktproven. Praktiktestet hjälper dig att förstå de ämnen som tas upp i provet.

Tänk på att du inte kommer att bli godkänd på certifieringstest om du godkänner ett praktiktest.

Så här gör du övningstestet:

 1. Logga först in på Adobe Credential Management System med din Adobe ID.

 2. Gå sedan till Adobe Certification Exam Prep Portal för att hitta ditt övningstest.

Steg 3: Schemalägg och betala för prov
note note
NOTE
Vissa i det här avsnittet fungerar bara när du har loggat in på Adobe Credential Management System. Logga in lite nu.

Examleverans

Adobe använder en leverantör som heter Examity för att administrera schemalagda, bearbetade tentamina. Alla nya certifieringsprov behandlas. Förnyelseprov är on-demand och obearbetade.

Schemalägg, schemalägg om eller avbryt tentamen

Så här schemalägger, schemalägger du om eller avbryter provet:

 1. Logga först in på Adobe Credential Management System med din Adobe ID.

 2. Gå sedan till Underlighetsportalen och följ instruktionerna som visas på skärmen.

Annulleringar och omplanering måste initieras 48 timmar före den schemalagda provperioden. Kandidaterna måste själva ändra den här avtalade tiden. Varken Adobe Support eller provleverantörer kan bearbeta begäranden om omläggning och annullering. För annulleringar under 48 timmar tas en avgift ut utöver examensavgiften.

Betalning

Betala med kreditkort: När du schemalägger din tentamen uppmanas du att ange ditt kreditkort för betalning.

Betala med verifikation: Om du vill köpa en provkupong går du till: Adobe Certification Voucher Center. Du kan använda verifikationskoden när du schemalägger provet. Se nedan för information om kupongrabatt.

Köpa en voucher

Du kan betala för en tentamen med en verifikation. Om du vill köpa en provvoucher går du till Adobe Certification Voucher Center.

Du kan använda verifikationskoden när du schemalägger provet. Se nedan för information om kupongrabatt.

Alla sökande kan få rabatt på massinköp på minst 10 prov när de köper via Adobe Certification Voucher Center.

Mer information om vouchers finns i Vanliga frågor och svar.

Rabatter

Det finns massrabatter:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2
Kvantitet Rabatt
10-24 20%
25-49 25 %
50+ 33 %

Partnerrabatter: Bronze level Partners och högre får rabatter på alla Adobe-certifieringstester och -klasser. Du kan läsa mer om dessa rabatter och hur du får tillgång till partnerförmåner på Solution Partner Portal.

Kupongrabatter: Alla kandidater kan få rabatt på massinköp på minst 10 prov när de köper via Adobe Certification Voucher Center.

Obs! Det går inte att kombinera massrabatter med andra erbjudanden eller rabatter.

Steg 4: Före och efter tentamen

Före examensdag

 • Kör systemtestet.
 • Kontrollera att Zoom är installerat på datorn. Zoomningen måste ha behörighet att använda kameran och mikrofonen, att dela skärmen och att låta processorn ta över datorn tillfälligt.
 • Stäng av popup-blockeraren innan du startar provet.
 • Dubbelkontrollera din tidszon i din Visiity-profil genom att gå till Adobe Credential Management-systemet, klicka på Schedule/Modify my Exam Appointment, välja provet och gå till din Examity-profil.
note important
IMPORTANT
Offentligt ID krävs: Du MÅSTE använda ett foto-ID som din giltiga form av ID. Mjuka kopior eller digitala ID:n tillåts inte.

Adobe ID-kontonamn: Ditt Adobe ID-kontonamn MÅSTE matcha ditt namn på ditt myndighets-ID. Om du vill uppdatera ditt Adobe ID-kontonamn skickar du e-post certif@adobe.com. Begär den här korrigeringen 72 timmar i förväg. Om namnen inte överensstämmer vid tidpunkten för provet måste du registrera dig för en ny tentamen till en extra kostnad.

Provdag

 • Var tidig! Din leverantör kommer att starta sessionen precis när den avtalade tiden börjar, så ge dig tid att logga in och titta närmare innan du avtalar.
 • Förbered skrivbordsutrymmet. Ta bort eventuella extra bildskärmar, elektronik, böcker, anteckningsböcker, papper osv. från datorn.
 • Anslut datorn.
 • Stäng alla program utom skärmdelning och webbläsare. Anbudsgivaren instruerar dig att öppna aktivitetshanteraren för att visa att inga andra program körs.
 • Obs! Om du inte är ansluten kommer du att få ett e-postmeddelande från Visiity Support som hjälp vid återanslutning. Du kan även kontakta för att få tillgång till stöd för Examity direkt för att återansluta.

Efter provet

 • När du är klar med provet får du ett tillfälligt godkänt/misslyckat prov, men din slutliga poäng kan ta upp till 72 timmar. När provet har granskats och slutförts hittar du poängkortet i Adobe Credential Management på fliken "History".
 • Om du misslyckas med en Adobe-certifieringstest på ditt första försök måste du vänta minst 24 timmar innan du startar provet igen. En felande grad vid det andra eller efterföljande försöket kräver en vänteperiod på 14 kalenderdagar innan provet tas om. Varje försök medför en separat avgift för tentamen.
Steg 5: Ta provet

Adobe använder sig av Examity för att administrera proffsiga examina online. I portalen för Exempel kan du:

 • Schemalägg, schemalägg om eller avbryt provet. Observera att du måste avbryta och schemalägga om innan 48 timmar har gått innan den schemalagda provperioden. Kandidaterna måste själva ändra den här avtalade tiden.

 • Betala för provet. Betala för din certifieringstest antingen med verifikation eller kreditkort i granskningsporten. Om du vill köpa en provvoucher går du till: Adobe Certification Voucher System. Du kan använda verifikationskoden när du schemalägger provet. Om du har en rabatt gäller den i kassan.

 • Ta din tentamen.

note note
NOTE
Du måste logga in på Adobe-systemet för hantering av autentiseringsuppgifter innan du klickar på knappen Undersök nedan.

Schemalägg eller ta prov AD0-E600

Gå till portalen för undersökningar

Steg 6: Hantera dina emblem

När du har klarat certifieringstest får du ett digitalt Adobe Experience Cloud-märke från Credly, en leverantör av digitala autentiseringstjänster.

Ditt märke är ett bevis på din kompetens med Adobe Experience Cloud produkter. Genom att visa det i dina profiler för sociala medier eller på cv kan du visa vad du åstadkommit för potentiella arbetsgivare och kunder och visa upp dina färdigheter i dessa program.

För befintliga användare finns det två sätt att acceptera ditt Adobe-certifieringsmärke:

 • Steg 1: Logga in på Medarbetare. (Du måste använda samma e-postadress som du använde för att hämta dina Adobe-uppgifter, annars visas inte ditt emblem.)
 • Steg 2: Eller gå till det e-postmeddelande du fick från Meddela om du godkänner märket.
 • Steg 3: Acceptera och dela ditt emblem.

För nya användare följer du instruktionerna nedan för att godkänna ditt Adobe-certifieringsmärke:

 • Steg 1: Gå till e-postmeddelandet som du fick från Medarbetare för att acceptera märket.
 • Steg 2: Skapa ett konto. (Du måste använda samma e-postadress som du använde för att hämta dina Adobe-uppgifter, annars visas inte ditt emblem.)
 • Steg 3: Acceptera och dela ditt emblem.

Läs mer

Krav 2: Information för Adobe Real-Time CDP Technical Practitioner (AD7-E601) req-2

Information om provet för AD7-E601

 • Nivå: Expert (1-3 års erfarenhet)
 • Passing Score: 25/34
 • Tid: 51 min
 • Leverans: Bearbetad online (kräver kameraåtkomst) eller via testcenter
 • Språk: Engelska
 • Kostnad: $225 (global) / $150 (Indien)
 • Exam ID: AD7-E601

Mål och omfattning för AD7-E601

I det här avsnittet finns information om testinnehållet.

Avsnitt 1: Validering (41 %)

 • Tillämpa nödvändiga begrepp för att validera profilen har rätt attribut och segment
 • Uppvisa en förståelse för hur ni validerar distributionsstrategin utifrån funktionella eller tekniska krav
 • Analysera relevanta variabler för att implementera E2E-flödet (End to End) i RTCDP
 • Övervaka segmentexport till mål
 • Tillämpa de begrepp som krävs för att validera datastyrningsprinciper

Avsnitt 2: Segmentering (32 %)

 • Uppvisa en förståelse för hur man skapar segment baserat på verksamhetskrav
 • Uppvisa en förståelse för hur man fastställer segmentutvärderingar utifrån insamlade data

Avsnitt 3: Destinationer (27 %)

 • Använd de begrepp som krävs för att konfigurera ett eller flera destinationer när målgrupper skickas/exporteras baserat på affärsanvändningsfall
 • Uppvisa förståelse för att exportera segment via mål

Frågeformulär för beredskap för AD7-E601

Det här frågeformuläret om beredskap online är en självbedömning. Det hjälper dig att avgöra om din nuvarande erfarenhet uppfyller de rekommenderade minimikraven för kandidater.

Ta enkäten om onlineberedskap

Så här certifierar du dig (AD7-E601)

De här stegen tar dig igenom certifieringsprocessen från början till slut.

Steg 1: Skapa ditt konto
note important
IMPORTANT
Offentligt ID krävs: Du MÅSTE använda ett foto-ID som din giltiga form av ID. Mjuka kopior eller digitala ID:n tillåts inte.

Adobe ID-kontonamn: Ditt Adobe ID-kontonamn MÅSTE matcha ditt namn på ditt myndighets-ID. Om du vill uppdatera ditt Adobe ID-kontonamn skickar du e-post certif@adobe.com. Begär den här korrigeringen 72 timmar i förväg. Om namnen inte överensstämmer vid tidpunkten för provet måste du registrera dig för en ny tentamen till en extra kostnad.

Du måste ha en Adobe ID för att kunna boka och ta prov. Om du inte har någon Adobe ID kan du skapa en här.

Det är nödvändigt att ha en Adobe ID av tre skäl:

 • Du behöver en Adobe ID för att skapa och logga in på ditt Adobe Credential Management System-konto. Här kan du se dina certifieringar, examinationshistorik, examinationsmoment och ytterligare information.
 • Du måste vara inloggad på Adobe Credential Management System för att kunna skapa och logga in på ditt Examity-konto. Det är där du ska planera, betala för och ta ditt test.
 • Du måste vara inloggad på Adobe Credential Management System för att kunna genomföra övningstester på Adobe Certification Exam Prep Portal.
Steg 2: Förbered dig för provet med dessa kostnadsfria studiematerial

Studiematerial

Du behöver inte genomgå någon utbildning innan du kan genomföra provet, och enbart utbildning ger dig inte de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara provet. En kombination av utbildning och framgångsrika, arbetsplatsbaserade erfarenheter är avgörande för att du ska få den databas som behövs för att klara provet.

Här följer några förslag på resurser som hjälper dig att förbereda dig:

note note
NOTE
Vissa länkar i det här avsnittet fungerar bara när du har loggat in på Adobe Credential Management System. Logga in lite nu.

Avsnitt 1: Validering

Avsnitt 2: Segmentering

Avsnitt 3: Destinationer

\

Testa

Vi rekommenderar att du gör ett test innan du börjar. Du får obegränsad tillgång till alla tillgängliga övningstester för prov på Adobe expertnivå.

Våra övningstester har alla utvecklats från samma plan som direktproven. Praktiktestet hjälper dig att förstå de ämnen som tas upp i provet.

Tänk på att du inte kommer att bli godkänd på certifieringstest om du godkänner ett praktiktest.

Så här gör du övningstestet:

 1. Logga först in på Adobe Credential Management System med din Adobe ID.

 2. Gå sedan till Adobe Certification Exam Prep Portal för att hitta ditt övningstest.

Steg 3: Schemalägg och betala för prov
note note
NOTE
Vissa i det här avsnittet fungerar bara när du har loggat in på Adobe Credential Management System. Logga in lite nu.

Examleverans

Adobe använder en leverantör som heter Examity för att administrera schemalagda, bearbetade tentamina. Alla nya certifieringsprov behandlas. Förnyelseprov är on-demand och obearbetade.

Schemalägg, schemalägg om eller avbryt tentamen

Så här schemalägger, schemalägger du om eller avbryter provet:

 1. Logga först in på Adobe Credential Management System med din Adobe ID.

 2. Gå sedan till Underlighetsportalen och följ instruktionerna som visas på skärmen.

Annulleringar och omplanering måste initieras 48 timmar före den schemalagda provperioden. Kandidaterna måste själva ändra den här avtalade tiden. Varken Adobe Support eller provleverantörer kan bearbeta begäranden om omläggning och annullering. För annulleringar under 48 timmar tas en avgift ut utöver examensavgiften.

Betalning

Betala med kreditkort: När du schemalägger din tentamen uppmanas du att ange ditt kreditkort för betalning.

Betala med verifikation: Om du vill köpa en provkupong går du till: Adobe Certification Voucher Center. Du kan använda verifikationskoden när du schemalägger provet. Se nedan för information om kupongrabatt.

Köpa en voucher

Du kan betala för en tentamen med en verifikation. Om du vill köpa en provvoucher går du till Adobe Certification Voucher Center.

Du kan använda verifikationskoden när du schemalägger provet. Se nedan för information om kupongrabatt.

Alla sökande kan få rabatt på massinköp på minst 10 prov när de köper via Adobe Certification Voucher Center.

Mer information om vouchers finns i Vanliga frågor och svar.

Rabatter

Det finns massrabatter:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2
Kvantitet Rabatt
10-24 20%
25-49 25 %
50+ 33 %

Partnerrabatter: Bronze level Partners och högre får rabatter på alla Adobe-certifieringstester och -klasser. Du kan läsa mer om dessa rabatter och hur du får tillgång till partnerförmåner på Solution Partner Portal.

Kupongrabatter: Alla kandidater kan få rabatt på massinköp på minst 10 prov när de köper via Adobe Certification Voucher Center.

Obs! Det går inte att kombinera massrabatter med andra erbjudanden eller rabatter.

Steg 4: Före och efter tentamen

Före examensdag

 • Kör systemtestet.
 • Kontrollera att Zoom är installerat på datorn. Zoomningen måste ha behörighet att använda kameran och mikrofonen, att dela skärmen och att låta processorn ta över datorn tillfälligt.
 • Stäng av popup-blockeraren innan du startar provet.
 • Dubbelkontrollera din tidszon i din Visiity-profil genom att gå till Adobe Credential Management-systemet, klicka på Schedule/Modify my Exam Appointment, välja provet och gå till din Examity-profil.
note important
IMPORTANT
Offentligt ID krävs: Du MÅSTE använda ett foto-ID som din giltiga form av ID. Mjuka kopior eller digitala ID:n tillåts inte.

Adobe ID-kontonamn: Ditt Adobe ID-kontonamn MÅSTE matcha ditt namn på ditt myndighets-ID. Om du vill uppdatera ditt Adobe ID-kontonamn skickar du e-post certif@adobe.com. Begär den här korrigeringen 72 timmar i förväg. Om namnen inte överensstämmer vid tidpunkten för provet måste du registrera dig för en ny tentamen till en extra kostnad.

Provdag

 • Var tidig! Din leverantör kommer att starta sessionen precis när den avtalade tiden börjar, så ge dig tid att logga in och titta närmare innan du avtalar.
 • Förbered skrivbordsutrymmet. Ta bort eventuella extra bildskärmar, elektronik, böcker, anteckningsböcker, papper osv. från datorn.
 • Anslut datorn.
 • Stäng alla program utom skärmdelning och webbläsare. Anbudsgivaren instruerar dig att öppna aktivitetshanteraren för att visa att inga andra program körs.
 • Obs! Om du inte är ansluten kommer du att få ett e-postmeddelande från Visiity Support som hjälp vid återanslutning. Du kan även kontakta för att få tillgång till stöd för Examity direkt för att återansluta.

Efter provet

 • När du är klar med provet får du ett tillfälligt godkänt/misslyckat prov, men din slutliga poäng kan ta upp till 72 timmar. När provet har granskats och slutförts hittar du poängkortet i Adobe Credential Management på fliken "History".
 • Om du misslyckas med en Adobe-certifieringstest på ditt första försök måste du vänta minst 24 timmar innan du startar provet igen. En felande grad vid det andra eller efterföljande försöket kräver en vänteperiod på 14 kalenderdagar innan provet tas om. Varje försök medför en separat avgift för tentamen.
Steg 5: Ta provet

Adobe använder sig av Examity för att administrera proffsiga examina online. I portalen för Exempel kan du:

 • Schemalägg, schemalägg om eller avbryt provet. Observera att du måste avbryta och schemalägga om innan 48 timmar har gått innan den schemalagda provperioden. Kandidaterna måste själva ändra den här avtalade tiden.

 • Betala för provet. Betala för din certifieringstest antingen med verifikation eller kreditkort i granskningsporten. Om du vill köpa en provvoucher går du till: Adobe Certification Voucher System. Du kan använda verifikationskoden när du schemalägger provet. Om du har en rabatt gäller den i kassan.

 • Ta din tentamen.

note note
NOTE
Du måste logga in på Adobe-systemet för hantering av autentiseringsuppgifter innan du klickar på knappen Undersök nedan.

Schemalägg eller ta prov AD7-E601

Gå till portalen för undersökningar

Steg 6: Hantera dina emblem

När du har klarat certifieringstest får du ett digitalt Adobe Experience Cloud-märke från Credly, en leverantör av digitala autentiseringstjänster.

Ditt märke är ett bevis på din kompetens med Adobe Experience Cloud produkter. Genom att visa det i dina profiler för sociala medier eller på cv kan du visa vad du åstadkommit för potentiella arbetsgivare och kunder och visa upp dina färdigheter i dessa program.

För befintliga användare finns det två sätt att acceptera ditt Adobe-certifieringsmärke:

 • Steg 1: Logga in på Medarbetare. (Du måste använda samma e-postadress som du använde för att hämta dina Adobe-uppgifter, annars visas inte ditt emblem.)
 • Steg 2: Eller gå till det e-postmeddelande du fick från Meddela om du godkänner märket.
 • Steg 3: Acceptera och dela ditt emblem.

För nya användare följer du instruktionerna nedan för att godkänna ditt Adobe-certifieringsmärke:

 • Steg 1: Gå till e-postmeddelandet som du fick från Medarbetare för att acceptera märket.
 • Steg 2: Skapa ett konto. (Du måste använda samma e-postadress som du använde för att hämta dina Adobe-uppgifter, annars visas inte ditt emblem.)
 • Steg 3: Acceptera och dela ditt emblem.

Läs mer

Förnya din certifiering

Certifieringarna upphör att gälla efter två år. Om du vill behålla din certifiering måste du förnya den innan den upphör att gälla. Mer information finns på sidan Förnya din certifiering.

Frågor

Visa certifiering Frågor och svar.

Ytterligare frågor? Kontakta oss.

recommendation-more-help
7c2da12b-aeec-4d0c-a163-77461d697d86