Adobe-certifiering

Välkommen till Adobes certifieringsprogram för Experience Cloud-program.

Användarhandböcker lists-documentation-1

  • Startsida för certifiering
    Läs mer om Experience Cloud Certifiering på Adobe. Ta reda på vad du kan få ut av certifieringen.
  • Kom igång
    Kom igång med Experience Cloud certifieringar. Läs mer om programmet och den här webbplatsen.
  • Vanliga frågor och svar
    Få svar på frågor om Adobe Digital Experience Credential Program. Läs mer om fördelarna med certifiering, hur du registrerar dig och vem du kan kontakta.

Relaterade resurser lists-resources-1