Kom igång getting-started

Adobe är utformade för att validera kunskapen och kompetensen hos yrkesverksamma som arbetar med våra digitala marknadsföringslösningar. Använd följande flikar för att börja lära dig mer om certifieringsprogrammet.

Provtyper

Lär dig skillnaden mellan de typer av prov du kommer att träffa på under din certifieringsresa.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
Typ Beskrivning
Certifieringsprov Certifiering är en certifiering som godkänner en individs skicklighet och kompetens i en Adobe-applikation. En kandidat som godkänns i certifieringstest blir Adobe Certified Professional, Expert eller Master för den produkt och jobbroll som provet baseras på.
tentamen om förnyelse certifieringarna i Adobe går ut efter två år. Genom att ta och godkänna en förnyelseexamen förlängs certifieringsuppgifterna med ytterligare två år.
Kursbedömning För vissa lösningar erbjuder Adobe ett alternativ till att klara förnyelseprov för att behålla certifieringsuppgifter. Kandidaterna erbjuds (vanligtvis) 5 till 7 on-demand-kurser att granska. Varje kurs har en kort utvärdering kopplad till den kursen, som kallas kursbedömning. Kriteriet för att förnya certifieringen är att godkänna tre bedömningar baserade på kurserna ELLER godkänna två bedömningar och skicka in ett signerat referensformulär för kunden.
Praktisk provning Ett praktiktest är en fullständig version av ett certifieringsprov som baseras på samma innehåll (provmål) som certifieringsprovet. Även om de inte är samma frågor som du besvarar i samband med certifieringstest, skrivs övningsfrågorna samtidigt som certifieringsprovet. Om du klarar ett övningstest kan du inte garantera att du kommer att klara certifieringsprovet, men det ger en enastående indikation på din beredskap att genomföra provet
Exempelfrågor För vissa certifieringsprov har Adobe ännu inte fullängdsprov. För dessa prov finns en representativ uppsättning exempelfrågor.
Beredskapenkät Ett beredskapsfrågeformulär är ett annat verktyg som du kan använda för att bedöma om du är redo att genomföra din certifieringstest. Frågeformuläret för beredskap innehåller bekräftande uppgifter baserade på provens mål. Genom att svara ja eller nej på varje uttalande kan du avgöra om du är redo med avseende på de huvudsakliga innehållsområdena som provet omfattar.
Certifieringsnivåer

Adobe Experience Cloud erbjuder tre olika certifieringsnivåer: Professional, Expert och Master. Dessa certifieringar är avsedda att validera kompetensen och kunskapen hos yrkesverksamma som arbetar med Adobe digitala marknadsföringslösningar.

Dessa nivåer avspeglar en utveckling i fråga om kompetens och kunskap, där den professionella certifieringen är grundnivån, där Expert är mellannivån och Master är den högsta certifieringsnivån.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
Märke Beskrivning
Professionellt märke Professionella certifieringar verifierar att en kandidat har en grundläggande förståelse för Adobe digitala marknadsföringslösningar. Certifieringsprovet omfattar grundläggande begrepp och funktioner i Adobe Experience Cloud.
Expert Badge Expertcertifieringar är till för yrkesverksamma som har en mer avancerad förståelse för Adobe digitala marknadsföringslösningar. Certifieringsprovet omfattar mer komplexa begrepp och funktioner i Adobe Experience Cloud, inklusive implementering och felsökning.
Master Badge Mastercertifikat är till för yrkesverksamma som har en djupgående förståelse för Adobe digitala marknadsföringslösningar och som har visat sig ha expertis inom flera områden av Adobe Experience Cloud. Certifieringsprovet omfattar avancerade ämnen och scenarier, inklusive komplexa integreringar, anpassningar och felsökning.
Jobbroller

Adobe certifieringstester är anpassade till tre olika jobbroller. Läs informationen nedan för att hitta rätt certifiering för din karriärväg.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto
Logotyp Beskrivning
Business Practitioner Badge Affärskommunikation ansvarar för att utforma, köra och hantera marknadsföringskampanjer med Adobe Experience Cloud -lösningar. De bör ha en grundläggande förståelse för Adobe digitala marknadsföringslösningar, liksom för upplevelsen inom marknadsföring och reklam. Certifieringen för affärsverkare validerar deras förmåga att effektivt använda Adobe digitala marknadsföringslösningar för att uppnå affärsmålen.
Developer Badge Utvecklare ansvarar för att implementera och integrera Adobe Experience Cloud-lösningar i en organisations tekniska stack. De bör ha erfarenhet av programvaruutveckling och kompetens inom webbteknik som HTML, CSS, JavaScript och RESTful API:er. Utvecklarcertifieringen validerar deras förmåga att effektivt implementera och anpassa digitala marknadsföringslösningar från Adobe för att uppfylla verksamhetskrav.
Architect Badge Arkitekter ansvarar för att utforma och implementera företagslösningar med Adobe Experience Cloud -lösningar. De bör ha omfattande kunskaper om Adobe digitala marknadsföringslösningar och ha erfarenhet av programvaruarkitektur, integrering och anpassning. Arkitektcertifieringen validerar deras förmåga att utforma och implementera komplexa lösningar med hjälp av Adobe digitala marknadsföringslösningar.

Bli certifierad

Frågor

Visa certifiering Frågor och svar.

Ytterligare frågor? Kontakta oss.

recommendation-more-help
7c2da12b-aeec-4d0c-a163-77461d697d86