Använd maskininlärningsresultat vid segmentering

Läs om hur utdata från datavetenskapen kan användas i kundprofiler och segmentering i realtid. Mer information finns på Dokumentation för Data Science Workspace.

recommendation-more-help
9051d869-e959-46c8-8c52-f0759cee3763