Mediabeheer

U kunt media in Analytics toelaten om een speciale reeks Variabelen van de Oplossing van Media voor gebruik in meting en rapportering te reserveren. Deze variabelen gedragen zich als Gebeurtenissen van de Douane, Gebeurtenissen, en Props, maar tellen niet tegen uw veranderlijke grenzen. Nadat ze zijn ingeschakeld, zien uw gebruikers een nieuwe set Media-rapporten in de menu's Analytics.

Analytics > Admin > Report Suites > Edit Settings > Media Management.

De volgende opties voor mediabeheer zijn beschikbaar wanneer u een rapportsuite bewerkt:

  • Mediarapportage

    Rapporten specifiek voor het stromen van Media zijn beschikbaar op de Media die pagina melden. Voor meer informatie over Media die melden, zie Media-rapporten inschakelen.

  • Mediaclassificaties

    Classificaties die specifiek zijn voor Streaming Media zijn beschikbaar op de pagina Mediaclassificaties. Zie voor informatie over classificaties Conversieclassificaties.

Voor algemene informatie over het stromen van Media Analytics, zie Adobe Analytics para medios de streaming-gids.

recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529